J E G Y Z ő K Ö N Y V

 

Készült: A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2006. október 11-én megtartott alakuló üléséről.

 

Jelen vannak: A megválasztott 5 képviselőből 5 fő:               Horváth Anikó

                                                                                                          Kádár Tímea

                                                                                                          Márta Ildikó

                                                                                                          Molnárné Jorgova Mária

                                                                                                          Tanevné Vladova Bojána

                                                                                             

Meghívottak: Karlovszky Mária, a Helyi Választási Bizottság elnöke, T. Mészáros András polgármester, Ujlakiné Dr. Pék Éva jegyző.

 

N A P I R E N D:

 

1.      A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a kisebbségi önkormányzati választás eredményéről (Megbízólevelek átadása)

      Előadó: Karlovszky Mária, a HVB elnöke 

 

2.      A kisebbségi önkormányzati képviselők eskütétele

 

3.      A kisebbségi önkormányzat elnökének megválasztása

Előadó: Molnárné Jorgova Mária korelnök

 

4.      A kisebbségi önkormányzat elnök-helyettesének megválasztása

Előadó: Márta Ildikó elnök

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a kisebbségi önkormányzati választás eredményéről (Megbízólevelek átadása)

           

Előadó: Karlovszky Mária, a HVB elnöke 

 

Karlovszky Mária: Tisztelt Kisebbségi Önkormányzati Képviselők! Kedves Vendégeink! A Helyi Választási Bizottság és a magam nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Kisebbségek önkormányzati alakuló ülésén. 

Bizottságunk munkája során a legelső feladata a helyi kisebbségi önkormányzati választások kitűzése volt, az előre bejelentett igények alapján. A szavazásra településenként önálló - jelen esetben a 800. szavazókör – az önkormányzati választásoktól eltérő szavazókört kellett kialakítani. A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt július 15. napig lehetett kérni a választási iroda vezetőjétől.

Ezt követően, folyamatosan vettük nyilvántartásba a polgármester jelöltek, egyéni képviselő jelöltek mellett az Önök 40 képviselő jelöltjét is.

Október 1-én, a választás napján megállapítottuk a választás eredményét és közzé tettük azt. Munkánkat folyamatosan segítették a Helyi Választási Iroda vezetői és munkatársai, melyet ezúton is köszönünk!

Ugyancsak köszönet illeti a Szavazatszámláló Bizottság munkáját.

A Helyi Választási Bizottság a beérkezett jegyzőkönyvek alapján állapította meg a választás eredményét, így természetesen a kisebbségi önkormányzatok képviselő tagjait is.

Ismertetem a választás eredményét, kérem a megválasztott képviselőket megbízólevelük átvételére.

Bolgár kisebbség:   26 érvényes szavazatot kapott, ebből

 

1. Tanevné Vladova Bojána                 6 szavazatot

2. Molnárné Jorgova Mária                 5 szavazatot

3. Márta Ildikó                                    6 szavazatot

4. Horváth Anikó                                4 szavazatot

5. Kádár Tímea                                   5 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

Cigány kisebbség:   44  érvényes szavazatot kapott, ebből

 

1. Balog Gusztáv                                 12 szavazatot,

2. Góman Rebeka                                 4 szavazatot,

3. Balogh Csaba                                  12 szavazatot,

4. Majsai Ferenc                                   9 szavazatot,

5. Ajtai Szilveszter                                 3 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

Görög kisebbség:  61 érvényes szavazatot kapott, ebből

 

1. Szopkó Ernő                                   10 szavazatot,

2. André Balázs                                     9 szavazatot,

3. André Gáborné Joresz Anikó          11 szavazatot,

4. Herczegfalvi Nándorné                    10 szavazatot,

5. Szopkóné Papakosztandisz Eleni     21 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

Horvát kisebbség:  91 érvényes szavazatot kapott, ebből

 

 1. Antunovics Antal                            16 szavazatot,

 2. Weszelovits István                          18 szavazatot,

 3. Kubatov Dubravka             18 szavazatot,

 4. Weszelovits Istvánné                      18 szavazatot,

 5. Kubatov István                               21 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

Lengyel kisebbség:   118 érvényes szavazatot kapott, ebből

 

1. Szczerba Krysztof Piotr                   23 szavazatot,

2. Molnárné Sagun Zdzislawa Maria    29 szavazatot,

3. Maszárik Dávid                               20 szavazatot,

4. Tanyi Márton                                  23 szavazatot,

5. Morvay Malgorzata Rozália 23 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

Német kisebbség:  249 érvényes szavazatot kapott, ebből

 

1. Falusiné Matics Zsuzsanna   ű szavazatot,

2. Falusi Ferenc                                   36 szavazatot,

3. Kellner Mária Anna             46 szavazatot,

4. Schneider István                              33 szavazatot,

5. Eszes Mária Margit              39 szavazatot kapott és lett képviselő. 

 

Szerb kisebbség:   76 érvényes szavazat szavazatot kapott, ebből

 

1. Gyukin Szvetozár                            14 szavazatot,

2. Rockov Milán                                 15 szavazatot,

3. Gyukin Dragan                                13 szavazatot,

4. Csánics Sándor                               19 szavazatot,

5. Csánics Stanica                               15 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

Karlovszky Mária: A HVB és a magam nevében gratulálok Önöknek és kívánok nagyon jó és eredményes munkát, ehhez türelmet, kitartást és nagyon jó egészséget.

                

T. Mészáros András: Köszöntötte a megalakult kisebbségi önkormányzatok képviselő-testületének tagjait. Az együttműködés reményében jó munkát kíván.

 

Ujlakiné Dr. Pék Éva jegyző: Köszönti a kisebbségi önkormányzatok képviselőit. Elmondja, hogy minden kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének munkáját személye, illetve megbízottja segíteni fogja. Jó munkát kíván a Kisebbségi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A kisebbségi önkormányzati képviselők eskütétele                                    

 

A kisebbségi önkormányzati képviselők a törvényben előírt esküt letették.

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A kisebbségi önkormányzat elnökének megválasztása                                    

           

Előadó: Molnárné Jorgova Mária korelnök 

 

Molnárné Jorgova Mária: Tisztelt Képviselő-társaim! Köszöntök mindenkit az október 1-én megválasztott Bolgár Kisebbségi Önkormányzat alakuló ülésén.

A jelenléti ív alapján megállapítottam, hogy az 5 megválasztott képviselőből 5 fő jelen van, így az alakuló ülés határozatképes.

Tisztelt Képviselő-testület! A kisebbségi önkormányzat alakuló ülésének kötelező napirendi pontja az önkormányzat elnökének megválasztása. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 30/N § (1) bekezdése előírja, hogy a kisebbségi önkormányzat a tagjai közül társadalmi megbízatású elnököt választ. Az önkormányzati törvény 12. § (6) bekezdése lehetővé teszi, hogy a testület az elnököt és az elnökhelyettest titkos szavazással is megválaszthatja. Kérem a Képviselő-testületet szavazzon arról, hogy az elnököt titkos szavazással választja-e meg.

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangú szavazással úgy foglalt állást, hogy az önkormányzat elnökét és elnökhelyettesét nyílt szavazással választja meg

 

Molnárné Jorgova Mária: Indítványozza, hogy a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat elnökének Márta Ildikó képviselőt válassza meg a testület.

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

 

1/2006. (X. 11.) számú

h a t á r o z a t

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete Márta Ildikó képviselőt az önkormányzat elnökének megválasztotta.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A kisebbségi önkormányzat elnökhelyettesének megválasztása                                     

               Előadó: Márta Ildikó elnök 

 

Márta Ildikó: Tisztelt Testület! A következő napirendi pont az önkormányzat elnökhelyettesének megválasztása. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 30/N § (1) bekezdése előírja, hogy a kisebbségi önkormányzat a tagjai közül az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízatású elnökhelyettest választ. Javasolja, hogy a testület Kádár Tímea képviselőt válassza meg elnökhelyettesnek.

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

 

2/2006. (X. 11.) számú

h a t á r o z a t

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete Kádár Tímea képviselőt az önkormányzat elnökhelyettesének megválasztotta.

 

 

Márta Ildikó: Gratulál az elnökhelyettesnek, munkájához sok sikert kíván. Befejezésül reményét fejezi ki, hogy a testület eredményesen fogja végezni munkáját. Megkérdezi, van-e valakinek észrevétele, kérdése, javaslata.

 

Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el.

 

Márta Ildikó: Megköszönöm az alakuló ülésen való részvételt, és az ülést bezárom.