JEGYZőKÖNYV

 

 

Készült: Az Érd Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2006. december 21-én megtartott üléséről

 

Jelen vannak: Márta Ildikó elnök,

 Kádár Tímea,

 Molnárné Jorgova Mária,

 Tanevné Vladova Bojána képviselők.

 

Meghívottak:  Varga Zsanett, Bolgár Országos Önkormányzat koordinátora

                          Varga Szimeon, Magyarországi Bolgárok Egyesülete

 

Márta Ildikó elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívóban foglaltak szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére. A jegyzőkönyv hitelesítésére Kádár Tímea elnökhelyettest kéri fel.

 

Az Érd Bolgár Kisebbségi Önkormányzat az ülés napirendjét 4 igen szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta.

 

NAPIREND:

 

  1. Aláírási címpéldány elfogadása

 

  1. Irodahelyiség kérdése az Érdi Önkormányzaton

 

  1. A kisebbségi önkormányzat által használni kívánt pecsét elfogadása

 

  1. SZMSZ elfogadása

 

  1. Egyebek

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Aláírási címpéldány elfogadása

 

Márta Ildikó: Az aláírási címpéldány elfogadása a banki ügyletekhez, pénzfelvételhez szükséges. Az aláírási címpéldányt hárman kell aláírni. Márta Ildikó elnök, Kádár Tímea elnökhelyettes és Molnárné Jorgova Mária pénztáros.

 

Az Érd Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, egyhangú szavazással az aláírási címpéldányt elfogadta.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Irodahelyiség kérdése

Márta Ildikó: Tájékoztatja a testület tagjait, hogy Segesdi János alpolgármester megbeszélést hívott össze a helyiséggel kapcsolatban. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény módosítása értelmében az Önkormányzat köteles helyiséget biztosítani a kisebbségi Önkormányzatok számára. Abban állapodtak meg, hogy írásban benyújtják a kérelmet.

3. NAPIRENDI PONT

Tárgy: A kisebbségi önkormányzat által használni kívánt pecsét elfogadása

 

Márta Ildikó: Elmondja, hogy egy kör alakú pecsét, középen a Magyar Köztársaság címere, körben pedig a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Érd felírat.

 

Varga Szimeon: Javasolja az elnöknek, hogy készíttessen az Önkormányzat egy hosszúkás fejbélyegzőt is a hivatalos levelezéshez, illetve a képviselői munkához.

 

Észrevétel érkezett, hogy a pecséten helyesírási hiba található, ki kell javíttatni.

 

Márta Ildikó: Javaslatot tesz a kör alakú pecsét, illetőleg a fejbélyegző elfogadására, szavazást kér.

 

Az Érd Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, egyhangú szavazással helyesírási hiba kijavíttatása után a pecsétet elfogadta, az alábbi határozatot hozta:

 

3/2006. (XII. 21.)

h a t á r o z a t

 

az Érd Bolgár Kisebbségi Önkormányzat pecsétjének elfogadásáról

 

 

Az Érd Bolgár Kisebbségi Önkormányzat két darab pecsétet használ:

 

A kör alakú pecsét közepén a Magyar Köztársaság címere szerepel, külső részén Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Érd felirat.

A fejbélyegzőn Bolgár Kisebbségi Önkormányzat, 2030 Érd Alsó u. 1. felirat szerepel, mely a hivatalos levelezéshez, illetve a képviselői munkához használható fel.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

Tárgy: SZMSZ elfogadása

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

 

Az Érd Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

4/2006. (XII. 21.)

h a t á r o z a t

 

az Érd Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

 

Az Érd Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadta, mely jelen határozat mellékletét képezi.

 

(A Szervezeti és Működési Szabályzat a jegyzőkönyv melléklete.)

 

 

 

5. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Egyebek

 

Márta Ildikó: Van egy nagy rendezvényük, a karácsonyi, mely a Művelődési Központban lesz, az ajándék megvásárlására kér javaslatot. Utólagos elszámolással maximum 40 ezer forintot felajánlást tesznek a karácsonyi rendezvényre.

 

Az Érd Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

5/2006. (XII. 21.)

h a t á r o z a t

 

Az Érd Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a karácsonyi rendezvényre maximum 40 ezer forint összeget határoz meg.

 

 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, az ülés 16 óra 55 perckor befejeződött.

 

K. m. f.