Készült: Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről.

 

 

Jelen vannak: A megválasztott 4 képviselőből 4 fő:               Dr. Matejevszki Aszen

                                                                                                          Márta Ildikó

                                                                                                          Molnárné Jorgova Mária

                                                                                                          Tanevné Vladova Bojána

                                                                                             

 

N A P I R E N D:

 

1.      A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a kisebbségi önkormányzati választás eredményéről (Megbízólevelek átadása)

      Előadó: Dr. Csigi Zsolt, a HVB elnöke 

 

 

2.      A kisebbségi önkormányzati képviselők eskütétele

 

 

3.      A kisebbségi önkormányzat elnökének megválasztása

Előadó: Molnárné Jorgova Mária korelnök

 

 

4.      A kisebbségi önkormányzat elnökhelyettesének megválasztása

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a kisebbségi önkormányzati választás eredményéről (Megbízólevelek átadása)

           

Előadó: Dr. Csigi Zsolt, a HVB elnöke 

 

Dr. Csigi Zsolt: Elmondja, hogy a Helyi Választási Bizottság egyik első feladata a kisebbségi önkormányzati választások kitűzése volt, mivel Érden nyolc kisebbség esetében haladta meg a 30 főt a választói jegyzékére felvételüket kérő választópolgárok száma. A választást október 3-ára tűzte ki a Bizottság. E napon külön szavazókörben adhatták le szavazataikat, a magukat bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, ruszin vagy szerb kisebbséginek valló magyar állampolgárok. A Bizottság a jelölési időszakban folyamatosan vette nyilvántartásba a 39 kisebbségi képviselő jelöltet. Október 3-án, a választás napján a bizottság megállapította a választás eredményét. A Helyi Választási Bizottság a beérkezett jegyzőkönyvek alapján állapította meg a választás eredményét. A választás ún. egyéni listás rendszerben zajlott, ami azt jelenti, hogy egy szavazólapon 4 jelöltre lehetett érvényes szavazatot leadni. A kisebbségi önkormányzatok létszáma a törvény módosítása következtében 4 képviselő. Ismerteti a választás eredményét, kéri a megválasztott képviselőket, hogy megbízólevelüket vegyék át.

 

Bolgár kisebbség:   

 

1. Dr. Matejevszki Aszen                    10 szavazatot

2. Márta Ildikó                                    14 szavazatot

3. Molnárné Jorgova Mária                   8 szavazatot

4. Tanevné Vladova Bojána                   8 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

Cigány kisebbség:  

 

1. Balogh Csaba                                             55 szavazatot,

2. Balogh Gusztáv                                           32 szavazatot,

3. Majsai Ferenc                                             39 szavazatot,

4. Sárközi Lajos                                              16 szavazatot, kapott és lett képviselő.

 

Görög kisebbség:  

 

1. Ajanidisz Pandelisz                          19 szavazatot,

2. Joresz Anikó                                               20 szavazatot,

3. Szopkó Aphrodité                                       19 szavazatot,

4. Szopkóné Papakosztandisz Eleni                 26 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

Horvát kisebbség: 

 

1. Antunovits Antal                                          67 szavazatot,

2. Piszák Lászlóné                                           60 szavazatot

3. Szabó Marianna                                          63 szavazatot,

4. Weszelovits Istvánné                                   58 szavazatot kapott és lett képviselő

 

Lengyel kisebbség:  

 

1. Molnárné Sagun Zdzislawa Maria                17 szavazatot,

2. Morvay Malgorzata Rozália             17 szavazatot,

3. Szczerba Krzysztof Piotr                             15 szavazatot,

4. Tanyi Márton                                              18 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

Német kisebbség: 

 

1. Eszes Mária                                                77 szavazatot,

2. Falusiné Matics Zsuzsanna               51 szavazatot,

3. Hazenauer Dániel                                         67 szavazatot,

4. Tölgyesi Ottóné                                           63 szavazatot kapott és lett képviselő. 

 

 

Ruszin kisebbség:

 

1. Dr. Hricz Andrea                                         12 szavazatot,

2. Martonosi Tamás                                        12 szavazatot,

3. Németh József                                            10 szavazatot,

4. Szmolárné Nagy Marianna                           10 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

Szerb kisebbség:   

 

1. Csánics Sándor                                           16 szavazatot,

2. Gyukin Szvetozár                                        18 szavazatot,

3. Gyukin Tijana                                              16 szavazatot,

4. Rockov Milán                                             16 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A kisebbségi önkormányzati képviselők eskütétele                                    

 

Dr. Csigi Zsolt: Kéri a kisebbségi képviselőket, hogy az eskütételhez álljanak fel, és mondják utána az eskü szövegét. Az eskütételt követően kéri, írják alá az Érdi Krónikát.

 

A kisebbségi önkormányzati képviselők a törvényben előírt esküt letették.

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A kisebbségi önkormányzat elnökének megválasztása                                    

           

Előadó: Molnárné Jorgova Mária korelnök 

 

Molnárné Jorgova Mária: Köszönt mindenkit az október 3-án megválasztott Bolgár Kisebbségi Önkormányzat alakuló ülésén.

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 4 megválasztott képviselőből 4 fő jelen van, így az alakuló ülés határozatképes. A kisebbségi önkormányzat alakuló ülésének kötelező napirendi pontja az önkormányzat elnökének megválasztása. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 30/N § (1) bekezdése előírja, hogy a kisebbségi önkormányzat a tagjai közül társadalmi megbízatású elnököt választ. Mint korelnök javaslatot tesz az elnök személyére. Márta Ildikó képviselőtársát javasolja az elnöki posztra.

 

Dr. Matejevszki Aszen: Márta Ildikó korábban javasolta a személyes egyeztetéseikre hivatkozva, hogy elnöknek javasolja az ő személyét rátermettsége miatt. Kérdése, hogy számára semmilyen tisztséget nem akarnak adni?

 

Márta Ildikó: Javasolja dr. Matejevszki Aszen részére, hogy az előzetes megbeszéléseikre hivatkozva előbb ismerje meg a kisebbségi önkormányzat munkáját, tevékenységét, hiszen a jelenlévő tagok már Érden négy év óta képviselik a nemzetiséget, a tisztségek változhatnak, ahogy telik az idő.

 

Dr. Matejevszki Aszen: Kérdése még, hogy milyen díjazással jár ez a munka, illetve az elnök, elnökhelyettes milyen összeget kap? Milyen költségek illetik meg?

 

Márta Ildikó: Az elmúlt négy évben fel sem merült a tiszteletdíj és költségtérítés igénye, nem határoztak meg maguknak sem költségtérítést, sem tiszteletdíjat.

 

Tanevné Vladova Bojána: Úgy gondolja, hogy sikeres ciklust zárhattak le, reméli, hogy az újonnan megalakult képviselő-testületünk is ilyen hasznosan fog dolgozni!

Dr. Matejevszki Aszen: Tanevné Vladova Bojána személyét javasolja az elnöki poszt betöltésére, munkája ellen nem tud kifogást mondani, elmondása szerint benne még nem csalódott.

 

Tanevné Vladova Bojána: Véleménye szerint Márta Ildikó az elmúlt négy évben nagyon sikeresen látta el elnöki feladatát, sikeresnek ítéli meg a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat elmúlt négy évben végzett munkáját. Márta Ildikót javasolja az elnöki poszt betöltésére.

 

Dr. Matejevszki Aszen: Tanevné Vladova Bojánát javasolja elnöknek, Márta Ildikó munkájában látott hibát.

 

Tanevné Vladova Bojána: Milyen hibát látott Márta Ildikó munkájában.

 

Dr. Matejevszki Aszen: Látott hibát, ezért javasolja Tanevné Vladova Bojánát elnöknek.

 

Molnárné Jorgova Mária: Mint korelnök elmondja, hogy az önkormányzati törvény 12. § (6) bekezdése lehetővé teszi, hogy a testület az elnököt és az elnökhelyettest titkos szavazással is megválaszthatja. Kéri a Képviselő-testületet szavazzon arról, hogy az elnököt és az elnökhelyettest titkos szavazással választja-e meg.

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag úgy foglalt állást, hogy az önkormányzat elnökét és elnökhelyettesét nyílt szavazással választja meg

 

 

Molnárné Jorgova Mária: Márta Ildikót javasolja az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat elnökének. Szavazást kér a képviselőktől. Kéri dr. Matejevszki Aszent is, hogy szavazzon, foglaljon állást.

 

Dr. Matejevszki Aszen: Akkor személye is megszavazza Márta Ildikó személyét, hisz a többség ezt kívánja.

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, egyhangú, nyílt szavazással a következő határozatot hozta:

 

14/2010. (X. 14.) számú

h a t á r o z a t

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete Márta Ildikó képviselőt az önkormányzat elnökének megválasztotta.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A kisebbségi önkormányzat elnökhelyettesének megválasztása                                    

               Előadó: Márta Ildikó elnök 

 

Márta Ildikó: A következő napirendi pont az önkormányzat elnökhelyettesének megválasztása. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 30/N § (1) bekezdése előírja, hogy a kisebbségi önkormányzat a tagjai közül az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízatású elnökhelyettest választ. Javasolja, hogy a testület Tanevné Vladova Bojána képviselőt válassza meg elnökhelyettesnek.

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

15/2010. (X. 14.) számú

h a t á r o z a t

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tanevné Vladova Bojána képviselőt az önkormányzat elnökhelyettesének megválasztotta.

 

 

Márta Ildikó: Reményét fejezi ki, hogy a testület továbbra is eredményesen fogja végezni munkáját. Megkérdezi, van-e valakinek észrevétele, kérdése, javaslata.

 

Dr. Matejevszki Aszen: Úgy gondolja, hogy nem saját anyagi kárukra kellene végezni a képviselői munkát. Nem kell a saját, a családjuk pénztárcájukból elvenni azért, hogy a képviselői munkával kapcsolatos költségeket fedezzék!

 

Márta Ildikó: A soron következő ülésen napirendjükre tűzhetik a költségekre vonatkozó javaslatokat. Érvényes határozatot hozni a tagok többségének jelenléte és a jelenlévő tagok többségének egybehangzó szavazata szükséges. Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel.

 

Márta Ildikó: Több kérdés észrevétel nem hangzott el, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.