JEGYZőKÖNYV

 

 

Készült: Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2010. április 12-én megtartott üléséről.

 

Jelen vannak:  Márta Ildikó elnök,

                          Nagy Tímea, elnökhelyettes

                          Horváth Anikó

  Molnárné Jorgova Mária,

  Tanevné Vladova Bojána képviselők.

 

 

Márta Ildikó elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívóban foglaltak szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére. A jegyzőkönyv hitelesítésére Nagy Tímea elnökhelyettest kéri fel.

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat az ülés napirendjét 5 igen szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta.

 

 

NAPIREND:

 

1. Javaslat az Ófalusi Szőlővirág Ünnep és Nemzetiségi Fesztiválon való részvételre

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat az Ófalusi Szőlővirág Ünnep és Nemzetiségi Fesztiválon való részvételre

 

Márta Ildikó: Elmondja, hogy május 29-én, szombaton lesz az Ófalusi Szőlővirág Ünnep és Nemzetiségi Fesztivál az ófalusi picesoron. A Pincebartátok Egyesülete ismét meghívott bennünket. Táncfellépéssel, gasztromómiai bemutatóval és balkán táncházzal egybekötött részvételben állapodtunk meg. Részletezve ismerteti a költségeket:

 

* tánccsoportok:

Jantra és Roszica (80E Ft)

 

* gasztormómia:

200 fő részére a Caravec Étterem jóvoltából helyben, látványsütéssel készítenek kebabot sopszka salátával (300E Ft + ÁFA),

a vendégeknek 10 kg kenyeret, 10 kg pogácsát és 5 palack bolgár pálinkát rendelnénk még (kb 30-35E Ft),

 

* táncház:

Molnár Olivér tánctanár élő zenekarral tud jönni (80.E Ft+ ÁFA)

 Ezekkel a költségekkel kell számolni, ezért max. 580E Ft-ot javasol a rendezvényen való részvételre.

 

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

4/2010. (IV. 12.) számú

h a t á r o z a t

 

a 2010. május 29-én megrendezésre kerülő „Ófalusi  Szőlővirág Ünnep és Nemzetiségi Fesztivál” támogatásáról

 

 

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a 2010. május 29-én megrendezésre kerülő „Ófalusi Szőlővirág Ünnep és Nemzetiségi Fesztivál”-on való részvételre - 2010. évi költségvetése terhére – maximum 580.000,-forint támogatást biztosít.

 

 

Határidő: 60 nap

Felelős: elnök

 

 

 

Márta Ildikó: Mivel több kérdés, észrevétel nincs, megköszöni a részvételt, az ülést befejezi.