JEGYZőKÖNYV

 

 

Készült: Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2010. május 17-én megtartott üléséről.

 

Jelen vannak:  Márta Ildikó elnök,

                          Nagy Tímea, elnökhelyettes

                          Horváth Anikó,

  Molnárné Jorgova Mária,

  Tanevné Vladova Bojána képviselők.

 

 

Márta Ildikó elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívóban foglaltak szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére. A jegyzőkönyv hitelesítésére Nagy Tímea elnökhelyettest kéri fel.

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat az ülés napirendjét 5 igen szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta.

 

 

NAPIREND:

 

1. Javaslat a 2010. I. félévi Bulfest rendezvény támogatására

2. Javaslat Bulgáriában (Ravda) nyári tábor támogatására

3. Javaslat a Martenica Néptánc Egyesület támogatására

4. Tájékoztató a Malko Teatro Alternatív Színház előadásáról

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a 2010. I. félévi Bulfest rendezvény támogatására

 

Márta Ildikó: Elmondja, hogy a Bolgár Ifjúsági Egyesület megkereséssel élt feléjük, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan, a lehetőségekhez mérten támogassák a 2010. I. félévi Bulfest rendezvényt, melyre 2010. június 12-én a Bolgár Művelődési Házban (Budapest, IX. ker. Vágóhíd u. 62.) kerül sor. Házigazda a Jantra és Roszica táncegyüttesek. Meghívott hazai és vendégelőadók: Gaytan, Pravo, Kolo zenekarok, Cioff-Bulgaria nemzetközi folklórszervezet delegációja. Javasolja, hogy a rendezvény lebonyolításához 60.000 Ft-al járuljanak hozzá, melyről a Bolgár Ifjúsági Egyesülettel szerződést kötnek.

 

5/2010. (V. 17.) számú

h a t á r o z a t

 

a 2010. I. félévi Bulfest rendezvény támogatásáról

 

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 5 igen szavazattal - a Bolgár Ifjúsági Egyesület felkérésére – a 2010. június 12-én a Bolgár Művelődési Házban (Budapest, Vágóhíd u. 62.) megrendezésre kerülő 2010. I. félévi Bulfest rendezvényt 60.000,- forinttal támogatja a 2010. évi költségvetése terhére.

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat az összegről támogatási szerződést köt.

 

Határidő: 30 nap

Felelős: Márta Ildikó elnök

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat Bulgáriában (Ravda) nyári tábor támogatására

 

Márta Ildikó: Elmondja, hogy 2010. július 7-21. között a Magyarországi Bolgárok Egyesülete, mint főszervező Ravdán ismét megszervezi nyári gyermek és ifjúsági táborát. A költség 2ű Euro/fő. Javasolja, hogy Érdről 3 gyermek táborozását támogassák 60.000 Ft/ fő összeggel, azaz összesen 180.000 Ft-tal, amelyről a résztvevő gyermekek szüleivel szerződést kötnek.

 

6/2010. (V. 17.) számú

h a t á r o z a t

 

a Bulgáriában megrendezésre kerülő nyári táborban való részvétel támogatásáról

 

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a 2010. július 7-21. között Bulgáriában, Ravdán 3 fő érdi gyermek nyári táboroztatását támogatja.

 

A teljes költség 2ű EURO/fő, amelyből 60.000,-Ft/fő költséget, összesen 180.000,-Ft-ot átvállal – 2010. évi költségvetése terhére – az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat.

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a szülőkkel szerződést köt!

 

Határidő: 60 nap

Felelős: elnök

 

 

3. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Martenica Néptánc Egyesület támogatására

 

 

Márta Ildikó: A Martenica Néptánc Egyesület 2010-es évi programját ismertette Deli Levente elnök úr 2010. április 12-én kelt levelében. Javasolja, hogy az Együttest kérésére a 2010. augusztus 6. és 8. között megrendezésre kerülő bulgáriai Koprivsticai Hagyományőrző Fesztiválon való részvételben támogassák 80 E Ft-al, melyet júliusban utalnak át a részükre, amelyről szerződést kötnek.

 

7/2010. (V. 17.) számú

h a t á r o z a t

 

a Martenica Néptánc Egyesület támogatásáról

 

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a Martenica Néptánc Egyesület részére - 2010. évi költségvetése terhére – a 2010. augusztus 6. és 8. között megrendezésre kerülő Koprivsticai Hagyományőrző Fesztiválon történő részvételéhez 80.000,-forint támogatást nyújt.

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a Martenica Néptánc Egyesülettel szerződést köt!

 

Határidő: az összeg átutalása – 2010. július

Felelős: elnök

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Tájékoztató a Malko Teatro Alternatív Színház előadásáról

 

 

Márta Ildikó: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Malko Teatro Alternatív Színház óvodásoknak szóló mese előadásainak érdi bemutatóiban nyújtunk segítséget. A Mese a jóságról, Mese okos gyerekeknek és a Mese fonala c. előadásokkal megkeressük az összes érdi óvodát, ahol az óvodák igényeinek megfelelően adják elő a kiválasztott meséket, akár több előadásban június első hetében a színészek. Az előadásokról beszámolót készítünk és tájékoztatást adunk a fogadtatásról.

Mivel több kérdés, észrevétel nincs, megköszöni a részvételt az ülést bezárja!