Készült: Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2010. szeptember 1-én megtartott üléséről.

 

Jelen vannak:  Márta Ildikó elnök,

                          Nagy Tímea, elnökhelyettes,

                          Horváth Anikó,

  Molnárné Jorgova Mária,

  Tanevné Vladova Bojána képviselők.

 

Márta Ildikó elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívóban foglaltak szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére. A jegyzőkönyv hitelesítésére Nagy Tímea elnökhelyettest kéri fel.

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat az ülés napirendjét 5 igen szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta.

 

 

NAPIREND:

 

1. Javaslat a Martenica táncegyüttes támogatására

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Martenica táncegyüttes támogatására

 

 

Márta Ildikó: Elmondja, hogy az érdi napok rendezvénysorozatra az Érdi Tv-től felkérést kaptak egy 20 perces műsorra. A Martenica táncegyüttes fog fellépni 2010. szeptember 4-én, szombaton, a Kálvin téri nemzetiségi színpadon. Az együttes tiszteletdíja 70.000 Ft. Az Érdi Tv. ű.000 Ft tiszteletdíjat ajánlott fel számla ellenében, a fennmaradó 20.000 Ft-ot számla ellenében az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat fizeti ki készpénzben, szerződés ellenében a rendezvény napján. Tájékoztatásul elmondja, hogy meghívást kaptak az Érdi Napok rendezvénysorozatra. A testvérvárosok részvételével megtartandó konferencián szeptember 4-én, a Szepes Gyula Művelődési Központban képviselik a Nemzetiségi Önkormányzatot. Kéri, hogy szavazzanak a javaslatról.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

13/2010. (IX. 1.) számú

h a t á r o z a t

 

a Martenica Néptánc Egyesület támogatásáról

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a Martenica Néptánc Egyesület részére - 2010. évi költségvetése terhére – a 2010. szeptember 4-én az Érdi Napok rendezvénysorozat keretében megrendezésre kerülő utcabálon történő részvételéhez 20.000,-forint támogatást nyújt.

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a Martenica Néptánc Egyesülettel szerződést köt!

 

Határidő: az összeg átutalása – azonnal

Felelős: elnök