Készült: Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2010. november 29-én megtartott üléséről.

 

Jelen vannak: A megválasztott 4 képviselőből 4 fő: Márta Ildikó elnök,

  Tanevné Vladova Bojána elnökhelyettes,

                                                                                    Dr Matejevszki Aszen,

                                                                                    Molnárné Jorgova Mária.

                       

Márta Ildikó: Köszönti képviselőtársait, megjelent vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mind a négyen jelen vannak. Kéri, hogy fogadják el a napirendet. Felkéri Tanevné Vladova Bojána elnökhelyettest a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat testülete 4 igen szavazattal elfogadta a napirendet.

 

 

N A P I R E N D:

 

1. Beszámoló a 2010. évi megvalósult programokról

2. Javaslat a Jantra Táncegyüttes thaiföldi, bangkoki fellépése támogatására

3. Javaslat a Malko Teatro műsorának támogatására az Érd, Bem téri óvodában

4. Javaslat a Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskola és a Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda támogatásáról

5. Javaslat tanulmányi ösztöndíjak támogatására

6. Javaslat a karácsonyi rendezvény támogatására

7. Javaslat a 2011. egyházi ünnepségek megrendezésének támogatására az Országos Bolgár Kisebbségi Önkormányzat és a Magyarországi Bolgárok Egyesülete terveihez kapcsolódóan

 

Dr. Matejevszki Aszen: Kérdése, hogy ki tud erről a közmeghallgatásról, mi ez?

 

Horváth Andrea, Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda: A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló1993. évi LXXVII. törvény 30/I. § alapján „a települési kisebbségi önkormányzat testülete évente legalább egyszer közmeghallgatást tart”.

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Beszámoló az ez évei megvalósult programokról

 

 Márta Ildikó: Tájékoztatja Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

Képviselő-testületét a 2010-ben elvégzett tevékenységről a határozatok tükrében. Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat tevékenységét a Magyarországi Bolgárok Egyesületével, a Fővárosi Bolgár Önkormányzattal, a Budapesti Bolgár Iskolával, a Bolgár Ifjúsági Egyesülettel, a Bolgár Ortodox Egyházközösséggel és a Bolgár Kulturális Intézettel szorosan együttműködve, a helyi (fővárosi és vidéki) magyar és kisebbségi önkormányzatok tevékenységének összehangolásával valósítja meg. A beszámolóban részletesen le vannak írva a támogatott és megvalósult programok, továbbá már tartalmazza a mai ülés napirendjén szereplő kérelmeket.

 

Dr. Matejevszki Aszen: Tetszik neki az összeállított anyag, egyedül a Jantra Táncegyüttes thaiföldi, bangkoki fellépését nem támogatja. Meglepte, hogy ilyen részletesen tud foglalkozni ezzel az elnök, hogy van erre ideje.

 

Molnárné Jorgova Mária: Miért lepte meg, már négy éve ezt a tevékenységet végzi.

 

Dr. Matejevszki Aszen: Olvasta a közmeghallgatási anyagban a szótár kiadását. Interneten mindent meg lehet találni, papír alapú könyveknek nem sok értelme van.

 

Tanevné Vladova Bojána: Nem mindenkinek van internet.

 

Dr. Matejevszki Aszen: Akkor legyen! Ez már olyan, mint az írás és az olvasás, hozzátartozik az alapműveltséghez. Akinek nincs internet, annak szótár sem nagyon kell. Véleménye szerint erre nincs reális igény. Papír alapú dolgok egyre kevésbé értelmes dolgok.

 

Márta Ildikó: Kéri a képviselőket döntsenek a beszámoló elfogadásáról.

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozta:

 

20/2010. (XI. 29.) számú

h a t á r o z a t

a 2010. évi tevékenységről szóló beszámoló, megvalósított programok  elfogadásáról

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi tevékenységéről és a megvalósult programokról, támogatásokról szóló beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadta.

 

 

Melléklet a 20/2010. (XI. 29.) számú

határozathoz

 

 

BESZÁMOLÓ

AZ ÉRDI BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRőL, MEGVALÓÍTOTT, MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAIRÓL, NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat tevékenységét a Magyarországi Bolgárok Egyesületével, a Fővárosi Bolgár Önkormányzattal, a Budapesti Bolgár Iskolával, a Bolgár Ifjúsági Egyesülettel, a Bolgár Ortodox Egyházközösséggel és a Bolgár Kulturális Intézettel szorosan együttműködve, a helyi (fővárosi és vidéki) magyar és kisebbségi önkormányzatok tevékenységének összehangolásával valósítja meg.

 

Rendszeres részvétel Érden az állami és városi ünnepségeken, Érdi Napok alkalmával rendezett konferencián.

 

Január:

Jordán Napi ünnepség szervezésének támogatása Budapesten

 

Április:

Balkán Jazz Project koncertjei Theodosii Spassov vendégszereplésével Pécsett és a Budai Fonóban.

 

 

 

Május:

Második Tavaszi Szőlővirág Ünnep és Nemzetiségi Fesztivál Érden.

Az ófalusi Pincebarátok Egyesülete fő szervezésében második alkalommal került megrendezésre - hagyományteremtő szándékkal - az összes érdi kisebbség tánccsoportjainak, zenekarainak, kórusainak meghívásával. A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a Jantra és Roszica táncegyütteseket hívta meg. Minden kisebbséget egy-egy pince tulajdonosa „fogadta be”, a kisebbségek pedig egy-egy jellegzetes ételüket kínálták a pincékben a betérő vendégeknek. A Caravec Étterem jóvoltából kavarmával, kebabcsével és ljutenicával készültünk. A rendezvény ez évben is nagyon sikeres volt, sok vendéggel, remek hangulatban telt.

 

Június:

Bulfest A Bolgár Művelődési Házban Budapesten

A Jantra táncegyüttes fellépését támogattuk a hagyományos nemzetközi népművészeti fesztiválon.

 

Támogatás az árvízzel sújtott Felsőzsolca részére

 

A Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskola és a Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda támogatása

 

Balgarszki Veszti c. magyar/bolgár lap kiadásának támogatása 

 

Július:

Kéthetes gyermektábor több országos bolgár kisebbségi önkormányzat és intézmények szervezésében a bolgár tengerpartra, Ravda városába. Két érdi gyermek utazását támogattuk.

 

Augusztus:

Martenica néptánc egyesület részvételének támogatása a Koprivsticai Hagyományőrző Fesztiválon Bulgáriában 

 

Szeptember:

Érdi Napok

Martenica Néptánc Egyesület fellépése támogatása a szeptember 4-ei rendezvényen

 

Tervezet (2010. XI. 29. ülés napirendi pontjai)

 

December:

Jantra Táncegyüttes thaiföldi útjának támogatása a királyi születésnap rendezvényein való fellépéshez.

 

A Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskola és a Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda újbóli támogatása.

 

Bolgár középiskolások és főiskolások, illetve egyetemi hallgatók részére ösztöndíjuk kiegészítő támogatása.

 

Malko Teatro mese előadása az érdi Szivárvány óvodában 270 gyermeknek.

 

Újévi Bál támogatása Budapesten a Bolgár Művelődési Házban.

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Jantra Táncegyüttes thaiföldi, bangkoki fellépésének támogatására

 

Márta Ildikó: A Jantra

Táncegyüttes nemzetközi fesztiválokon való részvétele bizonyítja, hogy nemzetközi hírű, színvonalú együttes. Elmondja, hogy a nemzetközi fesztivál a Thaiföldi Nemzeti Kulturális Bizottság, valamint a Thaiföldi Kulturális Minisztérium szervezésében kerül megrendezésre a királyi születésnap alkalmából. A Cioff-Bulgaria nemzetközi folklórszervezet a Jantra Táncegyüttest választotta a bolgár kultúra képviseletére. A megtiszteltetés mellett ez hatalmas anyagi terhet is jelent. A szervezők állják a külföldi tartózkodás teljes költségét, azonban az útiköltség meghaladja egy európai fesztiválszereplés kiadásait. A repülőjegyek ára a 21 főre számítva eléri a 4.ű0.000,-forintot. A táncegyüttes számára elengedhetetlen egy ilyen nemzetközi fesztiválon való részvétel, a szakmai megmérettetés, fejlődés, és a kapcsolatok szélesítése szempontjából. A fesztivál időpontja: 2010. december 2-11. Minden évben támogattuk fellépésüket nemzetközi, magyarországi és érdi fórumokon 100-1ű.000,-Ft-tal. Javasolja képviselőtársainak, hogy 100.000,-forinttal támogassák a Táncegyüttest, természetesen szerződést kötnek a támogatásról. Az utazásra a Bolgár Ifjúsági Egyesület szervezésében kerül sor, Varga Szimeon, elnök kérte az országban működő Bolgár Kisebbségi Önkormányzatok hozzájárulását.

 

Dr. Matejevszki Aszen: A Bolgár Államnak a dolga, ha erre akar pénzt költeni. Nem tudják úgy képviselni a bolgár kultúrát, mint akik Bulgáriában születtek. Teljesen értelmetlen dolog. Bolgár kultúrát olyanok képviseljék, akik ott születtek, ott élnek, ott táncolnak. Magyarországi bolgár tánccsoportnak semmi keresnivalója egy harmadik országban, mert közel sem olyan hiteles, mint egy Bulgáriában élő tánccsoport. A bolgár kultúra Bulgáriában születik, nem Magyarországon. Ezért nem félig hiteleset kell küldeni, hanem amelyik Bulgáriából származik, nem az Érdi Bolgár Önkormányzat pénzén, hanem a bolgár állam pénzéből.

Molnárné Jorgova Mária: Szerepeltek más nemzetközi megmérettetésen, lehet, hogy jobban szerepeltek. Innen következik az, hogy a meghívók őket választották.

 

Dr. Matejevszki Aszen: Ez személyes ismeretségen múlik, semmi köze a tehetséghez, egyéni kapcsolatokon múlik. Embercsoportok kapcsolatain, nem tehetségen.

 

Molnárné: A táncegyüttes tagjai 12 éve tanulják a bolgár táncokat, évente-kétévente jön Bulgáriából koreográfus, hogy tanítsa őket.

 

Dr. Matejevszki Aszen: Ne ebből a pénzből utazzanak, erre a célra nincs pénz. Különbözik a céljainktól, nem feladatunk, hogy a bolgár kultúrát harmadik, országban népszerűsítsük.

 

Molnárné Jorgova Mária: A Jantra táncegyüttest szeretnék támogatni, majd szavazzanak a javaslatról.

 

Dr. Matejevszki Aszen: Hárman eldöntik, hogy tetszik a táncegyüttes, és azért mert tetszik támogatják, eldöntik hogy olyan célt támogatnak, aminek nincs köze a munkájukhoz.

 

Molnárné Jorgova Mária: Nem ők hárman, hanem a bolgár közösség eldöntötte, most kérik a települési kisebbségi önkormányzatok támogatását.

 

 

 

Dr. Matejveszki Aszen: Nagy hibának tartja, ha ezt támogatják. Nem logikus dolog! Ahhoz lehet közük, hogy a két ország között utazzon tánccsoport, nem harmadik országba. Sok hibát elkövetnek, egyszer be lehet fejezni a hibákat.

 

Molnárné Jorgova Mária: Visszafordítaná képviselőtársa által mondottakat, mely szerint évek óta elfogadnak javaslatokat emberek, dr. Matejevszki Aszen jön, s egymaga ellenük akar dönteni.

 

Dr. Matejveszki Aszen: Teljesen értelmetlen dolognak tartja, semmi közük ahhoz, hogy utazik-e harmadik országba együttes, vagy nem utazik. A bolgár főnökségből valakinek jó kapcsolatai vannak, s ezt meg akarja valósítani, mert neki ez előnyös. Konkrétan nem gondol senkire, mert nem is ismer senkit. Az egész társaság megszervezte, nekik ez megéri. Logikailag, hogy jön össze, hogy egy magyarországi tánccsoport miért költi a magyarországi bolgárok pénzét?

 

Márta Ildikó: Mert a magyarországi bolgárokat hívták meg, ez azt is megmutatja, hogy Magyarországon a magyarországi bolgárok ezt tudják.

 

Dr. Matejevszki Aszen: Cél., hogy itt ápolják a bolgár kultúrát. Nem kell megmutatni, hogy mit tudnak. Nők beleesnek olyan dologba, hogy megmutassák, hogy mindent tudnak. Cél, hogy hasznos dolgot csináljanak. A táncegyüttes  thaiföldi útját felelőtlen pazarlásnak tartja, részéről egy forinttal sem támogatja.

 

Márta Ildikó: Javasolja, hogy a Jantra Bolgár Néptáncegyüttes thaiföldi fellépését 100 ezer forinttal támogassák.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

21/2010. (XI. 29.) számú

h a t á r o z a t

a Jantra Bolgár Néptáncegyüttes támogatásáról

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal 100.000,- forinttal támogatja a Thaiföldön, 2010. december 2-11. között a „királyi születésnap” alkalmából megrendezésre kerülő nemzetközi fesztiválon fellépő Jantra Táncegyüttest – 2010. évi költségvetése terhére - amelyről szerződét köt.

 

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

 

3. NAPIENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Malko Teatro műsorának támogatására az Érd, Bem téri óvodában

 

Márta Ildikó: Tavasz óta

érlelődik az óvodásoknak szóló mese előadás: Hadzsikosztova Gabriella és a Malko Teatro művészei előadásában Érden, a Bem téri óvodában. A társulat maximum 270 gyermeknek 2 előadást tud tartani december 13-án (hétfőn). A Művésznő és a Társulat gyermekenként 100 Ft-os jegyárral számol.  Ezért javasolja képviselőtársainak, hogy az előadások megtartásáért maximum 27.000 Ft-ot szavazzanak meg számla ellenében a társulatnak. Mese a jóságról című előadást tartják meg.

 

Dr. Matejevszki Aszen: Magyarul vagy bolgárul fog előadni? Bolgár történetet mesél el? Kifejezetten bolgár népmeséről van szó?

 

Márta Ildikó: Magyarul ad elő gyermekeknek. Jövőre terveznek egy kétnyelvű előadást. Bolgár művészek szervezik, bolgár vonatkozású mese, ami a karácsonyi ünnephez kötődik.

 

Dr. Matejevszki Aszen: Olyat nem találtak, ami kifejezetten bolgár?

 

Márta Ildikó: Erről született az óvodák körében döntés, olyan előadást választottak, amely illeszkedik programjukba.

 

Dr. Matejevszki Aszen: Tetszik az ötlet, ha alkalomadtán be tudják illeszteni az óvodák a programjukba, tartsanak kifejezetten bolgár kultúrájú előadást.

 

Tanevné Vladova Bojána: Ha benne lett volna a bolgár kulturális életben, akkor láthatott volna több előadást is a Malko Teatro-tól, Érden is adtak elő a Művelődési Központban, a Bolgár Kultúrházban.

 

Dr. Matejevszki Aszen: Nem kötelező ott lennie, nem kötelező jellegű dolog!

 

Tanevné Vladova Bojána: Itt lenni és vitatkozni sem kötelező!

 

Dr. Matejevszki Aszen: Valami nem jó, akkor abban nem vesz részt az ember. Példaként említi, hogy a Bolgár Kultúrházban nagyon rossz minőségű ételt főztek. Rendes szakács sincs!

 

Márta Ildikó: Most a mese előadás szerepel a napirenden kérése, hogy erről beszéljenek.

 

Dr. Matejveszki Aszen: Ez is idetartozik, hiszen a kultúrház a bolgár kulturális élet színtere, rossz minőségű az étel. Ennyire nincsenek megbecsülve az emberek, menzán jobb minőségű ételt kapnak, nem fognak eljárni ezekre a programokra. Bolgár szakácsokra, bolgár receptekre költsenek.

 

Márta Ildikó: Ebben nem tudnak érdemben előrelépni! A mese előadás kérdését kell tárgyalni. Javasolja, hogy a Malko Teatro műsorára maximum 27 ezer forintot biztosítsanak.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

22/2010. (XI. 29.) számú

h a t á r o z a t

a Malko Teatro műsorának támogatásáról az Érd, Bem téri Óvodában

 

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal az Érd, Bem téri Óvodában 2010. december 13-án Hadzsikosztova Gabriella és a Malko Teatro alternatív színház közreműködésével megrendezésre kerülő két előadását 2010. évi költségvetése terhére maximum 27.000,- forintot biztosít.

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a felhasznált támogatás összegéről számlát kér!

 

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

 

 

4. NAPIENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskola és a Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda támogatásáról

 

Márta Ildikó: A Bolgár

Országos Önkormányzat ismét segítséget kért a Bolgár Nemzetiségi Óvoda és Nyelvoktató Kisebbségi Iskola támogatására. A támogatásokat a „Bolgár óvoda és iskola” elnevezésű 11709002-20621498 számú számlára várják. Ebben az évben már 30-30.000 Ft támogatást nyújtottunk, a fenntartáshoz újabb ű-ű.000 Ft-ot javaslok elfogadni, természetesen szerződés ellenében, átutalással.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

23/2010. (XI. 29.) számú

h a t á r o z a t

a Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskola  és

a Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda támogatásáról

 

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal a Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskola és a Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda  részére - 2010. évi költségvetése terhére – ű.000 - ű.000,- forint támogatást nyújt.

A Kisebbségi Önkormányzat az intézményekkel támogatási szerződést köt.

 

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

 

5. NAPIENDI PONT

Tárgy: Javaslat tanulmányi ösztöndíjak támogatására

 

 

Márta Ildikó: A Bolgár

Országos Önkormányzat és a Fővárosi Bolgár Önkormányzat évek óta folyósít ösztöndíjat olyan bolgár származású középiskolásoknak és felsőfokú oktatási intézményekben tanuló hallgatóknak, akik jó tanulmányi eredménnyel büszkélkedhetnek és aktív tagjai a bolgár közösségnek. Idén 13 felsőfokú tanulmányokat végző hallgatónak és 9 középiskolásnak szavaztak meg ösztöndíjat, amelynek mértéke egyetemistáknak és főiskolásoknak 10.000 Ft/hó, középiskolásoknak pedig 5.000 Ft/hó. Ez tíz hónapra összesen 1.7ű.000,-Ft kiadást jelent az országos és a fővárosi önkormányzat számára, ami a jelenlegi helyzetben (óvoda, iskola fenntartása, hivatal fenntartása, kulturális rendezvények finanszírozása) nagy terhet ró rájuk. A Bolgár Országos Önkormányzat ezért alszámlát nyitott „Tanulmányi ösztöndíjak” elnevezéssel, amelyre várják a helyi bolgár önkormányzatok támogatását. A megszavazott támogatásokat a „Tanulmányi ösztöndíjak” elnevezésű 11709002-20621481 számú számlára várják. Javaslatot tesz maximum ű.000,-forinttal történő támogatásra, szerződés ellenében, átutalással.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

 

24/2010. (XI. 29.) számú

h a t á r o z a t

tanulmányi ösztöndíjak támogatására

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal csatlakozik a bolgár származású középiskolások és felsőfokú oktatási intézményekben tanuló hallgatók részére biztosított tanulmányi ösztöndíj támogatás nyújtásához.

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a „Tanulmányi ösztöndíjak” pályázatban felhasználható keretösszeget ű.000,- forintban határozza meg, melyet 2010. évi költségvetésében biztosít.

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az elnököt, hogy a szerződést aláírja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

6. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a karácsonyi rendezvény támogatására 

 

Márta Ildikó: A hagyományos karácsonyi rendezvény a Bolgár Művelődési Házban van minden évben megtartva. A tombolához szoktunk felajánlani ajándékokat, illetve az érdi működésünket meghatározó személyiségeknek egy-egy csekély ajándékot. Az előző évekhez hasonlóan maximum 60.000 Ft-ot javaslok megszavazni számla/számlák ellenében.

 

Tanevné Vladova Bojána: Tudomása szerint a mai napon derült ki, hogy ez a rendezvény 2011. január 8-án lesz, tehát újévi bálként szervezik.

 

Márta Ildikó: Javaslatot tesz arra, hogy karácsonyi ajándékok beszerzésére, az újévi rendezvény támogatására 60 ezer forintot biztosítsanak a 2010. évi költségvetésükből.

 

Dr. Matejevszki Aszen: Kérdése, hogy a költségvetés éves, vagy négyéves?

 

Márta Ildikó: Éves költségvetés alapján dolgoznak, kapnak állami támogatást, illetőleg ehhez szokott a városi önkormányzat hozzájárulni támogatással.  Kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

25/2010. (XI. 29.) számú

h a t á r o z a t

 

a központi újévi rendezvény támogatásáról

 

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal a 2011. január 8-án megrendezésre kerülő központi újévi rendezvényt, valamint egyéb karácsonyi ajándékok beszerzésének támogatására - 2010. évi költségvetése terhére – maximum 60.000,- forintot biztosít.

 

Határidő: 2010. december 31.

Felelős: elnök

7. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a 2011. egyházi ünnepségek megrendezésének támogatására az Országos Bolgár Kisebbségi Önkormányzat és a Magyarországi Bolgárok Egyesülete terveihez kapcsolódóan

 

Márta Ildikó: Minden évben támogatják a január 6-i Jordán napi egyházi rendezvényt. Javasolja, hogy az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése terhére 60 ezer forintot biztosítson

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

26/2010. (XI. 29.) számú

h a t á r o z a t

 

a Magyarországi Bolgárok Egyesülete támogatásában megrendezésre kerülő

2011. január 6-ai rendezvény támogatásáról

 

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal a Magyarországi Bolgárok Egyesülete támogatásában megrendezésre kerülő 2011. január 6-ai rendezvény támogatására (Jordán napi egyházi ünnep)- 2010. évi költségvetése terhére – 60.000,-forintot biztosít.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a támogatásról szerződést köt.

 

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

 

8. NAPIRENDI PONT

Egyebek

 

 

Márta Ildikó: Mivel az egyebek napirendi pont alatt kérdés, észrevétel nem hangzott el, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.