Készült: Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2011. augusztus 15-én megtartott üléséről.

 

Jelen vannak: A megválasztott 4 képviselőből 4 fő: Márta Ildikó elnök,

  Tanevné Vladova Bojána elnökhelyettes,

  Dr. Matejevszki Aszen,

                                                                                    Molnárné Jorgova Mária.

                       

Márta Ildikó: Köszönti képviselőtársait, megjelent vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, négyen jelen vannak. Kéri, hogy fogadják el a napirendet. Felkéri Tanevné Vladova Bojána elnökhelyettest a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat testülete 4 igen szavazattal elfogadta a napirendet.

 

N A P I R E N D:

 

1. Tájékoztató a feladatalapú támogatásra benyújtott pályázat eredményéről

 

2. Javaslat a 2011. augusztus 20-án megrendezésre kerülő városi főtér ünnepélyes átadására szervezett műsorban történő részvételre

 

3. Javaslat a 2011. szeptember 21-én a Csuka Zoltán Városi Könyvtárral közös rendezvény szervezésére

 

4. Beszámoló az Ófalusi Szőlővirág Ünnep támogatására vonatkozóan

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Tájékoztató a feladatalapú támogatásra benyújtott pályázat eredményéről

 

Márta Ildikó: Tájékoztatja képviselő társait, hogy döntés született a kisebbségi önkormányzatok 2011. évi feladatalapú támogatásáról. Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a megvalósult programok tükrében 1.452.340,-forint támogatást kapott.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a 2011. augusztus 20-án megrendezésre kerülő városi főtér ünnepélyes átadására szervezett műsorban történő részvételre

 

Márta Ildikó: Az elmúlt évben a Martenica táncegyüttes nagy sikerrel lépett fel az Érdi Napok rendezvénysorozat keretében. 2011. augusztus 20-án kerül sor az új városi főtér ünnepélyes átadására, a műsorban történő részvételre felkérést kaptak. A Martenica Táncegyüttes fellépési díja 70 ezer forint, melyből 50 ezer forint támogatást, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nyújt. Javasolja, hogy a fennmaradó 30 ezer forinttal támogassák a Martenica Együttes fellépését. Szavazást kér a támogatásról.

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

11/2011. (VIII. 15.) számú

h a t á r o z a t

 

a városi főtér ünnepélyes átadására szervezett műsorsorozat támogatásáról

 

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal a 2011. augusztus 20-án megrendezésre kerülő városi főtér ünnepélyes átadására szervezett műsorsorozatban történő szereplés támogatására 30.000,-forintot biztosít a 2011. évi költségvetése terhére.

 

Határidő: 2011. szeptember 15.

Felelős: Márta Ildikó elnök

 

 

3. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a 2011. szeptember 21-én a Csuka Zoltán Városi Könyvtárral közös rendezvény szervezésére

 

Márta Ildikó: 2011. szeptember 21-én kerül sor a Csuka Zoltán Városi Könyvtár névadója születésének 110. évfordulója és Bulgária Függetlenségi Ünnepe közös rendezvény lebonyolítására. Korábban már említette, hogy Csuka Zoltán rengeteg bolgár irodalmat fordított, dicséretesnek tartották, hogy összekapcsolják az évfordulókat. Konkrétumok még nincsenek, támogatást kér megszavazni. Szeretnének egy gyermek mese előadást szervezni, tekintettel arra, hogy az elmúlt időben ez nagy sikert aratott, a gyermek bábelőadás ára 20 ezer forint. Gondoltak filmvetítésre, amit költségtérítés nélkül bocsájt rendelkezésre a Malko Teatro alternatív színház. 18 órától zenés irodalmi est következne, mely kb. 80 ezer forint költséget jelent. Javasolták még, hogy Tóth Viktor vagy a Határeset zenekar lépjen fel,  pontos költségek nem ismertek, kb. 100-120 ezer forint, pogácsával, bolgár borral készülnének. Az összes költség kb. 220-230 ezer forint támogatást tenne ki. Mellette fotókiállítás lesz, bolgár hegyek, falvak. Véleménye szerint átfogó képet tudnak nyújtani Bulgáriáról. Javaslata, hogy maximum 230 ezer forint támogatás erejéig biztosítsák a költségeket.

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

12/2011. (VIII. 15.) számú

h a t á r o z a t

 

közös rendezvény szervezéséről a Csuka Zoltán Városi Könyvtárral

 

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal a 2011. szeptember 21-én megrendezésre kerülő - Csuka Zoltán Városi Könyvtár névadója születésének 110 évfordulója és Bulgária Függetlenségi Ünnepe - közös rendezvény szervezésére és lebonyolítására maximum 230.000,-forintot biztosít 2011. évi költségvetése terhére.

 

Határidő: 2011. október 31.

Felelős: Márta Ildikó elnök

 

 

4. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Beszámoló az Ófalusi Szőlővirág Ünnep támogatására vonatkozóan

 

 

Dr. Matejevszki Aszen: Végignézte a számlákat, rendben talált mindent. A rendezvényen a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat műsora tetszett leginkább, a bolgár ételeket készítő szakáccsal személye nem volt megelégedve. Kéri jelezzék az étterem felé.

 

Márta Ildikó: Kéri, hogy a beszámoló elfogadásáról szavazzanak.

 

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

13/2011. (VIII. 15.) számú

h a t á r o z a t

 

beszámoló elfogadásáról az Ófalusi Szőlővirág Ünnep támogatására vonatkozóan

 

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal a 2011. május 21-én megrendezésre kerülő „Ófalusi Szőlővirág Ünnep és Nemzetiségi Fesztivál” támogatásáról, megrendezéséről szóló beszámolót elfogadja.

 

Márta Ildikó: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.