Készült: A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2012. október 24-én megtartott üléséről

 

Jelen vannak: A megválasztott 3 képviselőből 3 fő:  Márta Ildikó elnök,

  Tanevné Vladova Bojána elnökhelyettes,

                                                                                    Molnárné Jorgova Mária.

 

NAPIREND ELőTT:

 

Márta Ildikó: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Javaslatot tesz az ülés napirendjére. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri az elnökhelyettest.

 

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással elfogadta az ülés napirendjét:

 

 

N A P I R E N D:

 

1. Javaslat a Bolgár Ifjúsági Néptánc és Népzenei Fesztivál (BULFEST) megrendezésének támogatására

 

2. Javaslat CD kiadásának támogatására a Pravo Zenekar 15. évfordulójának alkalmából

 

3. Javaslat a Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda támogatására

 

4. Javaslat a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

 

5. Javaslat a Dimitrov Den rendezvény támogatására, valamint a 6/2012. (III.26.) határozat visszavonására

 

 

1. NAPIRENDI JAVASLAT

Tárgy: Javaslat a Bolgár Ifjúsági Néptánc és Népzenei Fesztivál (BULFEST) megrendezésének támogatására

 

Márta Ildikó: A Bolgár Ifjúsági Egyesület megrendezésében kerül lebonyolításra a Bolgár Ifjúsági Néptánc és Népzenei Fesztivál. Az idei BULFEST 2012. november 17-én kerül megrendezésre a Bolgár Művelődési Házban. A rendezvény megvalósításához kérik a Nemzetiségi Önkormányzatok támogatását. Javaslom, hogy az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat nyújtson 50 ezer forint támogatást.

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

29/2012. (X. 24.) számú

h a t á r o z a t

 

a 2012. évi BULFEST támogatásáról

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a Bolgár Ifjúsági Egyesület szervezésében 2012. november 17-én a Bolgár Művelődési Házban megrendezésre kerülő Bolgár Ifjúsági Néptánc és Népzenei Fesztivált 50.000,-forinttal támogatja 2012. évi költségvetési terhére.

 

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Márta Ildikó elnök

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat CD kiadásának támogatására a Pravo Zenekar 15. évfordulójának alkalmából

 

 

Márta Ildikó: A Pravo zenekar 2012-ben ünnepli fennállásának 15. évfordulóját. Az idei évben a Bolgár Országos Önkormányzat szeretne kiadni egy népzenei CD-t. A CD-t 500 példányban szeretnék megjelentetni, melynek költsége kb. 650 ezer forint lesz. Javaslom, hogy a CD kiadását Nemzetiségi Önkormányzatunk támogassa 50 ezer forinttal.

 

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiség Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

30/2012. (X. 24.) számú

h a t á r o z a

 

népzenei CD megjelentetésének támogatásáról

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a Pravo zenekar 15. évfordulója alkalmából a Bolgár Országos Önkormányzat által kiadandó CD megjelentetését ű.000,-forinttal támogatja 2012. évi költségvetési terhére.

 

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Márta Ildikó elnök

 

 

3. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda támogatására

 

 

Márta Ildikó: A Bolgár Országos Önkormányzat a Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvodát az idei évtől bővítette. Új csoportszoba került kialakításra, valamint felújították a vizesblokkokat. Az új csoportszobát teljesen fel kell szerelni az oktatási feltételek kialakításához szükséges eszközökkel, bútorokkal. A munkák költsége összesen: 987.572,-forint. A Bolgár Országos Önkormányzat elnöke támogatási kérelemmel fordult a Nemzetiségi Önkormányzatokhoz. Javaslom 50 ezer forint támogatás nyújtását.

 

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiség Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

31/2012. (X. 24.) számú

h a t á r o z a

 

a Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda támogatásáról

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda óvodai eszközeinek és bútorainak beszerzésre 50.000,-forint támogatást nyújt 2012. évi költségvetési terhére.

 

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Márta Ildikó elnök

 

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

 

 

Márta Ildikó: Levelet kaptak a Közgazdasági Irodától, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ - 27.§ alapján kérik a Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy a nemzetiségi önkormányzat feladatkörére vonatkozóan, 2013. évi költségvetési koncepció előterjesztés elkészítéséhez összeállított javaslatot 2012. október 31-ig juttassuk el.

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiség Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

32/2012. (X. 24.) számú

h a t á r o z a

 

a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal elfogadja a határozat mellékletét képező 2013. évi költségvetési koncepcióját.

 

 

5. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Dimitrov Den rendezvény támogatására, valamint a 6/2012. (III.26.) határozat visszavonására

 

 

Márta Ildikó: Nemzetiségi Önkormányzatunk március 26-én hozott 6/2012. számú határozatával döntött 100 ezer forint támogatás nyújtásáról a Jantra táncegyüttes részére a 2012. október 1-14. között megrendezésre kerülő CIOFF világfesztiválon történő részvétel alkalmából. A beérkezett támogatásokat tekintve, az általunk nyújtott összegre már nem volt szükség a koreai úthoz. A Magyarországi Bolgárok Egyesülete azonban kéri támogatásunkat a hagyományosan megrendezésre kerülő Dimitrov Den (Demeter nap) rendezvény lebonyolítására, mely a Bolgár Művelődési Házban kerül megrendezésre.

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiség Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

33/2012. (X. 24.) számú

h a t á r o z a

 

Dimitrov Den rendezvény támogatásáról,

a 6/2012. (III.26.) határozat visszavonásáról

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a Magyarországi Bolgárok Egyesülete szervezésében megrendezésre kerülő Dimitrov Den (Demeter Nap) rendezvényt 100.000,-forinttal támogatja 2012. évi költségvetése terhére.

 

A Kisebbségi Önkormányzat támogatási szerződést köt.

 

Ezzel egyidejűleg az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat a 6/2012. (III.26.) számú határozatát visszavonja.

 

Határidő: 2012. november 30.

Felelős: Márta Ildikó elnök

 

 

 

 

Márta Ildikó: Mivel több kérdés, észrevétel nincs, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.