Készült: A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2012. június 20-án megtartott üléséről.

 

Jelen vannak: A megválasztott 3 képviselőből 3 fő:  Márta Ildikó elnök,

  Tanevné Vladova Bojána elnökhelyettes,

                                                                                    Molnárné Jorgova Mária.

 

Meghívott: Horváth Andrea, a Polgármesteri Hivatal munkatársa.

 

 

NAPIREND ELőTT:

 

Márta Ildikó: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Javaslatot tesz az ülés napirendjére. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri az elnökhelyettest.

 

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással az ülés napirendjét a következők szerint fogadta el:

 

NAPIREND:

 

1. Javaslat az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

 

2. Javaslat a hagyományőrző anyanyelvi tábor megrendezésének támogatására a bolgár tengerparton

 

3. A Bulgáriában megrendezésre kerülő hagyományőrző anyanyelvi táborban való részvétel támogatására

 

4. Javaslat a Fertődön megrendezésre kerülő Bolgár Anyanyelvű és Népismereti Tábor megrendezésének támogatására

 

5. Javaslat a „ Balgarszki Veszti” c. bolgár lap kiadásának támogatásáról

 

6. Javaslat a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban 2012. szeptember 19-én megrendezésre kerülő színi előadás támogatására

 

7. Beszámoló a 4. Érdi Szőlővirág Ünnep és Nemzetiségi Fesztiválról

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

 

Márta Ildikó: A jogszabály változások miatt, több módosításra volt szükség a Szervezeti és Működési Szabályzatban, ezért a korábban elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszíti, ezzel egyidejűleg a jelenlegi ismertetett Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadását teszi fel szavazásra.

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

15/2012. (VI.20.) számú

h a t á r o z a t

 

az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

 

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozat mellékletét képező Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a hagyományőrző anyanyelvi tábor megrendezésének támogatására a bolgár tengerparton

 

 

Márta Ildikó: A Bolgár Országos Önkormányzat szervezésében 2012. július 8. és 22. között is hagyományosan megrendezésre kerül a „Hagyományőrző anyanyelvi tábor bolgár származású gyerekek részére a bolgár tengerparton”, Ravda városában. A tábor megrendezéséért az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 80.000 Ft támogatást nyújt. A támogatás átutalással történik, szerződést természetesen kötünk

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

16/2012. (VI. 20.) számú

h a t á r o z a t

 

a hagyományőrző anyanyelvi tábor megrendezésének támogatásáról a bolgár tengerparton 

 

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. július 8-22. között Bulgáriában, Ravda városában megrendezésre kerülő hagyományőrző anyanyelvi tábor megrendezését 80.000,-forinttal támogatja 2012. évi költségvetése terhére.

 

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat a támogatás nyújtásáról szerződést köt.

 

Határidő: 60 nap

Felelős: Márta Ildikó elnök

 

 

3. NAPIRNDI PONT

Tárgy: A Bulgáriában megrendezésre kerülő hagyományőrző anyanyelvi táborban való részvétel támogatására

 

Márta Ildikó: A „Hagyományőrző anyanyelvi tábor bolgár származású gyerekek részére a bolgár tengerparton” táborban érdi gyermekek is részt vesznek, két érdi család gyermekeinek részvételéhez járul hozzá az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat, gyermekenként 10-10.000 Forinttal, mindösszesen 40.000 forinttal. A két családdal szerződést kötünk, az összeget készpénzben kapják meg.

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

17/2012. (VI. 20.) számú

h a t á r o z a t

 

a Bulgáriában megrendezésre kerülő hagyományőrző anyanyelvi táborban való részvétel támogatására 

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. július 8-22. között Bulgáriában , Ravda városában megrendezésre kerülő hagyományőrző anyanyelvi táborban 4 fő érdi gyermek részvételét támogatja  összesen 40.000,-forinttal (gyermekenként 10.000,-forint) 2012. évi költségvetési terhére.

A támogatásról az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat szerződést köt.

 

Határidő: 60 nap

Felelős: Márta Ildikó elnök

 

 

4. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Fertődön megrendezésre kerülő Bolgár Anyanyelvű és Népismereti Tábor megrendezésének támogatására

 

 

Márta Ildikó: A Bolgár Ifjúsági Egyesület szervezésében idén is hagyományosan megrendelésre kerül Fertődön a Bolgár Anyanyelvű és Népismereti Tábor június 27. és július 31. között. A tábor megrendezéséért szerződés ellenében az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 50.000 Ft támogatást nyújt. A táborban 3 érdi gyermek is részt vesz.

 

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

18/2012. (VI. 20.) számú

h a t á r o z a t

 

a Fertődön megrendezésre kerülő Bolgár Anyanyelvű és Népismereti Tábor megrendezésének támogatásáról 

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. június 27. és július 31. között Fertődön megrendezésre kerülő Bolgár Anyanyelvű és Népismereti tábor megrendezését ű.000,-forinttal támogatja 2012. évi költségvetése terhére.

 

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat a támogatás nyújtásáról szerződést köt.

 

Határidő: 60 nap

Felelős: Márta Ildikó elnök

 

 

5. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a „ Balgarszki Veszti” c. bolgár lap kiadásának támogatásáról

 

 

Márta Ildikó: A Balgarszki Veszti magyar/bolgár kétnyelvű folyóirat megjelenési költségeihez az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 40.000 Ft-tal járul hozzá átutalással, szerződés ellenében. Kéri képviselőtársait, hogy szavazzanak a javaslatról.

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

19/2012. (VI. 20.) számú

h a t á r o z a t

 

a „ Balgarszki Veszti” c. bolgár lap kiadásának támogatásáról

 

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat a „Balgarszki Veszti” c. bolgár lap kiadásának támogatására - 2012. évi költségvetése terhére - 40.000,-forintot biztosít.

 

A Kisebbségi önkormányzat a támogatásról szerződést köt.

 

Határidő: 60 nap

Felelős: Márta Ildikó elnök

 

 

6. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban 2012. szeptember 19-én megrendezésre kerülő színi előadás támogatására

 

Az Érdi Napok rendezvénysorozat keretében a Csuka Zoltán Emléknap alkalmából idén is a Malko Teatro alternatív színház művészeit szeretnénk felkérni a Csuka Zoltán Városi Könyvtár által szervezett rendezvényen való szereplésre 2012. szeptember 19-én: délelőtt két gyermek előadást tervezünk kisiskolások részére a városi Gyermek Könyvtárban, délután az előző évhez hasonlóan bolgár művek magyar fordításaiból és magyar művek bolgár fordításaiból felolvasó estet tervezünk a Színház művészei előadásában bolgár zenével, borkóstolóval. A beadott feladatalapú támogatás pozitív elbírálása esetén a rendezvényre 170.000 Ft költséggel számol az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat. A rendezvény fővédnökének idén is Varga Szimeon Urat, a Pest Megyei Bolgár Önkormányzat elnökét kérjük fel.

 

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

20/2012.  (VI. 20.)

h a t á r o z a t

 

a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban 2012. szeptember 19-én megrendezésre kerülő színi előadásról

 

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az Érdi Csuka Zoltán Városi Könyvtárban 2012. szeptember 19-én színi előadás megrendezésére a 2012. évi költségvetése terhére – a feladatalapú támogatás függvényében - maximum 170.000-forintot biztosít.

 

Határidő: 2012. október 20.

Felelős: Márta Ildikó elnök

 

 

 

 

 

 

7. NAPIERNDI PONT

Tárgy: Beszámoló a 4. Érdi Szőlővirág Ünnep és Nemzetiségi Fesztiválról

 

Márta Ildikó: A  4. Érdi Szőlővirág Ünnep és Nemzetiségi Találkozó június 2-án került megrendezésre az Érdi Pincetulajdonosok Egyesülete fő szervezésében. A hagyományos érdi nemzetiségi találkozón a Roszica és Jantra bolgár gyermek és ifjúsági táncegyüttesek szerepeltek nagy sikerrel, ahol az Érden élő nemzetiségek mutatkoztak be művészeti produkciókkal és gasztronómiai bemutatóval. Bolgár ételkóstolóval és bolgár italokkal fogadtuk érkező vendégeinket,  a rendezvény idén is nagyon jól sikerült, jövőre is szeretnénk ezen a hagyományos rendezvényen megjelenni.

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

21/2012.  (VI. 20.)

h a t á r o z a t

 

a 4. Érdi Szőlővirág Ünnep és Nemzetiségi Találkozóról szóló beszámoló elfogadásáról

 

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a 2012. június 2-án megrendezésre kerülő 4. Érdi Szőlővirág Ünnep és Nemzetiségi Találkozóról szóló beszámolót elfogadja.

 

 

 

 

Márta Ildikó: Mivel más kérdés, észrevétel nincs, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.