Készült: A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2012. december 10-én megtartott üléséről

 

 

Jelen vannak: A megválasztott 3 képviselőből 3 fő:  Márta Ildikó elnök,

  Tanevné Vladova Bojána elnökhelyettes,

                                                                                    Molnárné Jorgova Mária.

 

 

NAPIREND ELőTT:

 

Márta Ildikó: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Javaslatot tesz az ülés napirendjére. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri az elnökhelyettest.

 

 

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással elfogadta az ülés napirendjét:

 

 

N A P I R E N D:

 

1. Javaslat a 2013. január 5-én megrendezésre kerülő Bolgár Újévköszöntő Ünnepség támogatására

 

2. Javaslat határozatok visszavonására

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Bolgár Újévköszöntő Ünnepség támogatására

 

Márta Ildikó: A Magyarországi Bolgárok Egyesülete a hagyományoknak megfelelően ismételten megrendezi Újévköszöntő Ünnepségét 2013. január 5-én. Kérelemmel fordult felénk a Magyarországi Bolgárok Egyesülete, hogy lehetőségünkhöz mérten támogassuk a rendezvényt ajándéktárgyak felajánlásával. Javasolja, hogy maximum 30 ezer forinttal támogassák a rendezvény sikeres lebonyolítását.

 

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, egyhangú szavazással a következő határozatot hozta:

 

35/2012. (XII. 10.) számú

h a t á r o z a

 

a 2013. január 5-én megrendezésre kerülő Bolgár Újévköszöntő Ünnepség támogatásáról

 

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a 2013. január 5-én megrendezésre kerülő Újévköszöntő Ünnepség tombolán nyerhető tárgyainak beszerzésére maximum 30.000,-forint támogatást nyújt 2012. évi költségvetési terhére.

 

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Márta Ildikó elnök

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a 33/2012. (X.24.) határozat visszavonására

 

Márta Ildikó: Március 26-án döntöttünk a Jantra táncegyüttes támogatásáról, amely felhasználására már nem volt szükség. Október 24-én határozatot hoztunk a Dimitrov Den rendezvény támogatására vonatkozóan. A Bulfest és a Dimitrov Den rendezvények egy időben kerültek megrendezésre, így erre a támogatásra sem volt szükség. Javaslom, hogy vonjuk vissza a határozatokat.

 

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, egyhangú szavazással a következő határozatot hozta:

 

36/2012. (XII. 10.) számú

h a t á r o z a

 

határozatok visszavonásáról

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal visszavonja

-         a Jantra táncegyüttes támogatásáról szóló 6/2012. (III.26), valamint

-         a Dimitrov Den rendezvény támogatásáról szóló 33/2012. (X.24.) számú határozatait.

 

 

 

Márta Ildikó: Mivel kérdés, észrevétel nincs, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.