Készült: A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2012. december 20-án megtartott rendkívüli üléséről

 

Jelen vannak: A megválasztott 3 képviselőből 3 fő:  Márta Ildikó elnök,

  Tanevné Vladova Bojána elnökhelyettes,

                                                                                    Molnárné Jorgova Mária.

 

 

NAPIREND ELőTT:

 

Márta Ildikó: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Javaslatot tesz az ülés napirendjére. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri az elnökhelyettest.

 

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással elfogadta az ülés napirendjét:

 

 

N A P I R E N D:

 

1. Javaslat a Magyar Vöröskereszt Területi Szervezetének támogatására

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Magyar Vöröskereszt Területi Szervezetének támogatására

 

Márta Ildikó: Elmondja, hogy a Vöröskereszt Budaörs-Érd-Százhalombatta Területi Szervezetének képviselője, Janzsó Mónika azzal a kéréssel kereste meg az önkormányzatot, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák a városi karácsonyi ünnepséghez kapcsolódó ingyenes ételosztási akciót. Javasolja, hogy a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 10.000,- Ft-tal támogassa a rendezvényt. Javasolja a támogatási szerződés megkötését, az összeg felhasználásáról beszámolót kérnek.

 

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

37/2012. (XII. 20.) számú

h a t á r o z a

 

a Magyar Vöröskereszt Területi Szervezetének támogatásáról

 

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetési terhére 10.000,- Forinttal támogatja a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete Budaörs-Érd-Százhalombatta Területi Szervezete karácsonyi ételosztási akcióját.

A támogatás biztosításáról a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat és a Magyar Vöröskereszt Szervezete támogatási szerződést köt.

 

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére – 2012. december 31.

Felelős: Márta Ildikó elnök

 

 

 

Márta Ildikó: Mivel kérdés, észrevétel nincs, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.