A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (2) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 23/2019. (X.28.) a pénzügyi kötelezettségvállalás rendjéről szóló határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

„Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat a pénzügyi kötelezettségvállalás rendjét az alábbiak szerint állapítja meg.

1.      A nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében tervezett kiadási előirányzatok terhére a nemzetiségi önkormányzat nevében az elnök jogosult kötelezettségvállalásra és a kiadások utalványozására.(Ávr. 52.§ (7) bek.)

2.      A nemzetiségi önkormányzatok kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség pénzügyi ellenjegyzésére az önkormányzati hivatal gazdasági vezetője által kijelölt, a hivatal állományába tartozó köztisztviselő jogosult (Ávr. 55.§ 1 bek. g pont). A pénzügyi ellenjegyzési feladatokat ellátó köztisztviselő személy megbízását a hivatal kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési és utalványozási jogkör gyakorlásáról szóló szabályzata tartalmazza.

3.      Pénztárosnak Hőcs Lászlót választja meg.

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat a kötelezettségvállalások során a helyettesítési rendet az alábbiak szerint állapítja meg:

A kötelezettségvállaló és utalványozó akadályoztatása esetén Majsai Ferenc jár el, a pénztáros akadályoztatása esetén a feladatokat Sárközi Lajos látja el.

 

A banknál az Érd Roma Nemzetiségi önkormányzat ügyeiben Hőcs László pénztáros, illetve Balogh Csaba elnök jár el.

 

 

A banki aláírási címpéldányon szereplő személy:

Hőcs László

Balogh Csaba”

 

 

 

Balogh Csaba

elnök