Balogh Csaba elnök: Köszönti a megjelent képviselőket az ülésen. Megállapítja, hogy az ülés határozat képes. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

  1. Javaslat az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének II. sz. módosítására
  2. Javaslat az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésére
  3. Javaslat felmérésben való részvételről
  4. Javaslat csatlakozás Érd Megyei Jogú Városklíma vészhelyzet fennállásáról és a kapcsolódó teendőkről szóló nyilatkozatához való csatlakozásról
  5. Javaslat párbeszéd kezdeményezésére a Pest Megyei Munkaügyi Központ vezetőjével
  6. Javaslat párbeszéd kezdeményezésére az Agrárminisztérium, Környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkársággal
  7. Javaslat párbeszéd kezdeményezésére a skizofréniával kapcsolatban
  8. Egyebek

 

 

Az ÉrdRomaNemzetiségi Önkormányzat a napirendet egyhangú szavazással (5 igen) elfogadta.

 

 

NAPIREND

 1. Javaslat az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének II. sz. módosítására

2. Javaslat az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésére

3. Javaslat felmérésben való részvételről

4. Javaslat csatlakozás Érd Megyei Jogú Városklíma vészhelyzet fennállásáról és a kapcsolódó teendőkről szóló nyilatkozatához való csatlakozásról

5. Javaslat párbeszéd kezdeményezésére a Pest Megyei Munkaügyi Központ vezetőjével

6. Javaslat párbeszéd kezdeményezésére az Agrárminisztérium, Környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkársággal

7. Javaslat párbeszéd kezdeményezésére a skizofréniával kapcsolatban

8. Egyebek

 

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének II. sz. módosítására

 

 

Balogh Csaba elnök: Elmondja, hogy a Közgazdasági Iroda elkészítette az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének II. számú módosítását, melyet ismertet. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 

 

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással (5 igen) meghozta a következő határozatot:

 

1/2020. (II.11.)

h a t á r o z a t a

az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetés II. módosításáról

 

 

1. Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a nemzetiségi önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

 

   

ÉRD ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. évi II. költségvetés módosítás

 

 

 
         

Ft-ban

 

 

Bevételek

 

 

 

Sorszám

Megnevezés

Rovatszám

Számlaszám

Eredeti költségvetés

Módosított költségvetés

 

 

 

 

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

  1 040 000

  1 771 216

 

 

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

    0

    0

 

 

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

    0

    0

 

 

4.

Működési bevételek

B4

094.

    2

    71

 

 

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

 

 

 

 

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

    0

    0

 

 

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

 

 

 

 

8.

Költségvetési bevételek összesen

 

 

1 040 002

1 771 287

 

 

11.

Maradvány igénybevétele - működési

B813

09813.

    0

   69 262

 

 

12.

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

B813

09813.

    0

    0

 

 

14.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

    0

    0

 

 

15.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

B816

09816.

0

0

 

 

16.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

 

 

1 040 002

1 840 549

 

 
           

 

 

1.

Működési célú bevételek

 

  1 040 002

  1 840 549

 

 

2.

Felhalmozási célú bevételek

 

    0

    0

 

 

 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

 

1 040 002

1 840 549

 

 
                     

 

 

 

Kiadások

 

 

Sorszám

Megnevezés

Rovatszám

Számlaszám

Eredeti költségvetés

Módosított költségvetés

 
 

1.

Személyi juttatások

K1

051.

   280 000

   752 825

 

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

    0

    0

 

3.

Dologi kiadások

K3

053.

   760 002

  1 087 724

 

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

    0

    0

 

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

    0

    0

 

6.

Beruházások

K6

056.

    0

    0

 

7.

Felújítások

K7

057.

    0

    0

 

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

    0

    0

 

9.

Költségvetési kiadások összesen

 

 

1 040 002

1 840 549

 

13.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

    0

    0

 

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

 

 

0

0

 

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

 

 

1 040 002

1 840 549

 
             

1.

Működési célú kiadások

 

  1 040 002

  1 840 549

 

2.

Felhalmozási célú kiadások

 

    0

    0

 

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN

 

1 040 002

1 840 549

 
       

 

   

1.

Működési célú bevételek - kiadások

 

1 040 002

1 840 549

 

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

 

1 040 002

1 840 549

 

 

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

 

0

0

 

 

 

2. A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat  költségvetését a határozat szerint állapítja meg, egyúttal a

- 2019. évi költségvetési bevételt:

 

1.771.287,- forintban, felhalmozási célú hitel felvételét 0 forintban, finanszírozási bevételét 69.262,- forintban, bevételi főösszegét pedig összesen 1.840.549,- forintban;

 

- 2019. évi költségvetési kiadást:

 

1.840.549,- forintban, kiadási főösszegét 1.840.549,- forintban állapítja meg.         

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 24.§ (4) bekezdés B.9 pontja szerinti többéves kihatással járó döntéssel nem rendelkezik, közvetett támogatást nem nyújt.

 

 

 

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

 

Felelős: Balogh Csaba elnök

 

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

 

 

Balogh Csaba elnök: Javasolja, hogy tárgyalják meg az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetését.

 

Az egyeztetés, megbeszélés után:

 

Balogh Csaba elnök: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 

 

 

 

Az ÉrdRoma Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással (5 igen) meghozta a következő határozatot:

 

2/2020. (II.11.)

h a t á r o z a t a

az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

 

 

1. Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

 

 

 

ÉRD ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi eredeti költségvetés

 

 
       

Ft-ban

   

Bevételek

 

 

Sorszám

Megnevezés

Rovatszám

Számlaszám

Eredeti költségvetés 2020. évi ei kötelező közfeladat

 

 

 

 

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

  1 040 000

 

 

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

    0

 

 

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

    0

 

 

4.

Működési bevételek

B4

094.

    0

 

 

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

 

 

 

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

    0

 

 

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

 

 

 

8.

Költségvetési bevételek összesen

 

 

1 040 000

 

 

11.

Maradvány igénybevétele - működési

B813

09813.

    0

 

 

12.

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

B813

09813.

    0

 

 

14.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

    0

 

 

15.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

B816

09816.

0

 

 

16.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

 

 

1 040 000

 

 
         

 

 

1.

Működési célú bevételek

 

  1 040 000

 

 

2.

Felhalmozási célú bevételek

 

    0

 

 

 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

 

1 040 000

 

 
         

 

 
         

 

 

Kiadások

 

 

Sorszám

Megnevezés

Rovatszám

Számlaszám

Eredeti költségvetés 2020. évi ei. kötelező közfeladat

 

 

 

 

1.

Személyi juttatások

K1

051.

   200 000

 

 

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

    0

 

 

3.

Dologi kiadások

K3

053.

   840 000

 

 

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

    0

 

 

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

    0

 

 

6.

Beruházások

K6

056.

    0

 

 

7.

Felújítások

K7

057.

    0

 

 

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

    0

 

 

9.

Költségvetési kiadások összesen

 

 

1 040 000

 

 

13.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

    0

 

 

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

 

 

0

 

 

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

 

 

1 040 000

 

 
         

 

 

1.

Működési célú kiadások

 

  1 040 000

 

 

2.

Felhalmozási célú kiadások

 

    0

 

 

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN

 

1 040 000

 

 
       

 

 

 

1.

Működési célú bevételek - kiadások

 

0

 

 

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

 

0

 

 

 

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

 

0

 

 
                   

 

 

2. A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat  költségvetését a határozat szerint állapítja meg, egyúttal a

- 2020. évi költségvetési bevételt:

 

1.040.000,- forintban, felhalmozási célú hitel felvételét 0 forintban, a bevételi főösszegét pedig összesen 1.040.000,- forintban;

 

- 2020. évi költségvetési kiadást:

 

1.040.000,- forintban, kiadási főösszegét 1.040.002,- forintban állapítja meg.         

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 24.§ (4) bekezdés B.9 pontja szerinti többéves kihatással járó döntéssel nem rendelkezik, közvetett támogatást nem nyújt.

 

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

 

Felelős: Balogh Csaba elnök

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat felmérésben való részvételről

 

 

 

Balogh Csaba elnök: Elmondja, hogy Uhri Bálint, a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja megkereste az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzatot.

 

Uhri Bálint: Elmondja, hogy részt vesz az ELTE kutatócsoportjában, ahol is egy kérdőívet kell kitölteniük a romáknak, hogy hogyan élik meg az előítéletességet, mit tesznek a beilleszkedésért, mit tehetnek az érdekérvényesítés érdekében stb. Ehhez lenne szüksége 30-40 válaszadóra és ebben kérné azÉrd Roma Nemzetiségi Önkormányzat segítségét.

 

Balogh Csaba elnök: Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat minden tagja felajánlja a segítséget a kutatásban. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 

 

 

 

Az ÉrdRoma Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással (5 igen) meghozta a következő határozatot:

 

3/2020. (II.11.)

h a t á r o z a t a

kutatás segítésében való részvételről

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat segít az ELTE kutatásában és a felmérők munkáját, elkísérik őket a kutatásban felkutatásában és a résztvevőkhöz.

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy:Javaslat csatlakozás Érd Megyei Jogú Város klíma vészhelyzet fennállásáról és a kapcsolódó teendőkről szóló nyilatkozatához való csatlakozásról

 

 

 

Balogh Csaba elnök: Elmondja, hogy Érd Megyeri Jogú Város a 265/2019. (XII. 19.) határozatában a klímavészhelyzet fennállásáról és a kapcsolódó teendőkről szóló nyilatkozat megtételét fogalmazta meg. A Közgyűlés kinyilvánítja, hogy a klímavédelemmel kapcsolatos feladatok közül prioritásként kezeli a légszennyezettség elleni fellépést, az energiahatékonyságot, és a fenntarthatóság kritériumait.Javasolja, hogyÉrd Roma Nemzetiségi Önkormányzat is csatlakozzon a nyilatkozathoz. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 

 

 

 

Az ÉrdRoma Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással (5 igen) meghozta a következő határozatot:

 

4/2020. (II.11.)

h a t á r o z a t a

csatlakozás Érd Megyei Jogú Város klíma vészhelyzet fennállásáról és a kapcsolódó teendőkről szóló nyilatkozatához

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat csatlakozik Érd Megyei Jogú Város klíma vészhelyzet fennállásáról és a kapcsolódó teendőkről szóló nyilatkozatához.

 

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat párbeszéd kezdeményezésére a Pest Megyei Munkaügyi Központ vezetőjével

 

 

Balogh Csaba elnök: Elmondja, hogy szeretné felvenni a kapcsolatot a Pest Megyei Munkaügyi Központ vezetőjével a roma munkanélküliség, illetve a képzések tekintetében. Várja a további javaslatokat, hogy miről tárgyaljon. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 

 

 

 

Az ÉrdRoma Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással (5 igen) meghozta a következő határozatot:

 

5/2020. (II.11.)

h a t á r o z a t a

párbeszéd kezdeményezésére a Pest Megyei Munkaügyi Központ vezetőjével

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat párbeszédet kezdeményez a Pest Megyei Munkaügyi Központ vezetőjével.

 

 

 

 

6. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat párbeszéd kezdeményezésére az Agrárminisztérium, Környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkársággal

 

 

 

Balogh Csaba elnök: Elmondja, hogy szeretné felvenni a kapcsolatot az Agrárminisztérium, Környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkársággal. Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő már fel is ajánlotta a segítségét a megbeszélés kezdeményezésében. A szegény roma telepek szemét eltakarítása ügyében. Ezzel kapcsolatban próbált már az ÉTH Nonprofit Kft-vel is tárgyalni, de ők csak pénzért adnak konténert. A konténerek pedig nagyon drágák. Szerinte olyan 3 millió Ft-ból megoldható lenne a probléma. Szerinte minden képviselőtársa tud olyan címet mondani, ahol szükség lenne a szemét elhordására. Várja is a javaslatokat, hogy hol lenne szükség erre.

 

Sárközi Lajos képviselő: Ha egyszer valakitől elvitették a szemetet, akkor utána nem szabadna engedni, hogy újra szeméthegyek létesüljenek nála. Ennek véget kell vetni.

 

Balogh Csaba elnök: Először kapjanak támogatást a szeméthegyek felszámolására, elhordására, utána tudnak beszélni a szankciókról stb.Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 

 

 

 

Az ÉrdRoma Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással (5 igen) meghozta a következő határozatot:

 

6/2020. (II.11.)

h a t á r o z a t a

párbeszéd kezdeményezésére az Agrárminisztérium, Környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkársággal

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat párbeszédet kezdeményez Agrárminisztérium, Környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkársággal a szegény roma telepek szemét eltakarítása ügyében.

 

 

 

7. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat párbeszéd kezdeményezésére a skizofréniával kapcsolatban

 

 

Sárközi Lajos képviselő: Javasolja párbeszéd kezdeményezését Érden a skizofréniával kapcsolatban, mivel elég sok skizofréni él Érden, mind a roma, mind a nem roma lakosság körében.

 

Balogh Csaba elnök: Javasolja meghívni a megbeszélésre az Érdi Rendőrkapitányságot, a pszichiátriát, illetve a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét. További meghívottakon is gondolkozhatnak. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 

 

 

 

Az ÉrdRoma Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással (5 igen) meghozta a következő határozatot:

 

7/2020. (II.11.)

h a t á r o z a t a

párbeszéd kezdeményezésére a skizofréniával kapcsolatban

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat egy megbeszélés összehívását kezdeményezi Érden a skizofréniával kapcsolatban.

 

 

 

8. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Sárközi Lajos képviselő: Javasolja, hogy az iroda elé tegyék ki az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak nevét és telefonszámát, valamint az ügyfélfogadási időpontot is.

 

Balogh Csaba elnök: Mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárja. Köszöni a megjelenést.

 

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülése 19:10-kor ért véget.

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

Majsai Ferenc                                                                                  Balogh Csaba

jegyzőkönyv hitelesítő                                                                      elnök