1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat szemét elszállításáról

 

 

Balogh Csaba elnök: Elmondja, hogy sikerült tárgyalnia az Agrárminisztérium, Környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkárságával. Április 23-ig össze kell gyűjteniük a kijelölt területekre a szemetet (5-6 közterületi helyszín). Ez egy egyszeri alkalom lenne, nem ismétlődő. Ezekre a helyszínekre gyűjtsék össze a kizárólag kommunális hulladékot a romák. Sitt, autógumi, veszélyes hulladék nem lehet közte! Kéri, hogy erre képviselőtársai fokozottan hívják fel a figyelmet. Kéri, hogy tegyenek javaslatokat a kijelölendő terültekre.

 

 

Az egyeztetés, megbeszélés után:

 

 

Balogh Csaba elnök: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

11/2020. (III.12.)

h a t á r o z a t a

az április 20-23. közötti

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat segítségével április 20-23. között az alábbi helyszínekre helyezik ki az elszállítandó kommunális hulladékot:

Kőszegi utca eleje

Szajkó utca

Bagoly utca

Ófalu – később kijelölendő helyszín

+1 később kijelölendő helyszín

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat Együttműködési megállapodások megkötésére

 

 

 

Balogh Csaba elnök: Javasolja, hogy az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat kössön Együttműködési megállapodásokat rendőrséggel, polgárőrséggel, kormányhivatallal, illetve környékbeli roma nemzetiségi önkormányzatokkal. Ötleteket, javaslatokat vár, hogy melyik nemzetiségi önkormányzatokkal vegyék fel a kapcsolatot.

 

 

Az egyeztetés, megbeszélés után:

 

 

Balogh Csaba elnök: Javasolja, hogy személyesen látogassák meg ezeket a nemzetiségi önkormányzatokat és tárgyaljanak velük. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 

 

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

12/2020. (III.12.)

h a t á r o z a t a

az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodás céljából felkeresi a diósdi, az ercsi, a bicskei és a domrádi nemzetiségi önkormányzatot és a felmerülő költségekre 95.000,- Ft-ot szán.

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat megbeszélés kezdeményezésére

 

 

Balogh Csaba elnök: Elmondja, hogy szeretne egy megbeszélést tartani az új városvezetéssel, az új jegyzővel, illetve a Közgyűlés frakcióival, mivel egy városban élnek, a hogyan továbbról, illetve ki miben tudna segíteni a másiknak. Felteszi szavazásra a határozati a javaslatot.

 

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

13/2020. (III.12.)

h a t á r o z a t a

megbeszélés kezdeményezéséről

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat megbeszélést kezdeményez az érdi városvezetéssel, a jegyzővel, a Közgyűlés frakcióival.

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Balogh Csaba elnök: Mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárja. Köszöni a megjelenést.

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülése 18:30-kor ért véget.

 

 

K.m.f.

 

 

 

     Majsai Ferenc                                                                                                 Balogh Csaba

jegyzőkönyv hitelesítő                                                                                                  elnök