Tisztelt Közgyűlés!

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdésének k) pontja szerint a települési képviselő a törvényben foglaltaknak megfelelően köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.

 

A fenti rendelkezés végrehajtása érdekében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 46. § (2) bekezdése előírja, hogy a képviselői munkáról szóló tájékoztatót a képviselőnek írásban be kell nyújtani a Közgyűlésnek.

 

A 2014. évi helyi önkormányzati választásokon a 6. számú egyéni választókerület mandátumát nyertem meg. Az alábbiakról szeretném tájékoztatni a választókörzetemet:

 

 

 • Az önkormányzat bizottságai közül mind a Köznevelési és Művelődési Bizottság, mind a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság, mind pedig a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjaként, minden bizottsági ülésen aktívan részt vettem ebben az évben is.
 • Minden hónap első hétfőjén lakossági fogadóórát tartok, a Sárd utcai fiók- könyvtárban, ahol általában 3-5 fő, érdeklődő jelenik meg.
 • Az Érdi Újságban rendszeresen megjelenő elérhetőségeimen, havi szinten 5-10 alkalommal folyamatosan megkeresnek különböző problémákkal:
 • közvilágítás hibái, hiányosságai
 • közterületi szemetelések
 • úthibák jelzése
 • Minden hónapban személyesen viszem ki a babacsomagokat. Ez 6-8 közvetlen családi kapcsolatfelvételt jelent. Ezekre az alkalmakra rendszeresen meghívom a helyi sajtót is (Érd Televízió, Érdi Újság), így közvetetten több száz, vagy akár több ezer érdi polgárral kommunikálok.
 • Ebbe a sorba tartozik az úgynevezett idős csomagok személyes házhoz vitele, ami 3-5 közvetlen kapcsolatfelvételt jelent. Ilyenkor szintén jelen van a sajtó is és beszámolnak ezekről az ünnepi eseményekről.
 • Január 22-én az Érdi Kőrösi Csoma Általános Iskolában, mint a Köznevelési és Művelődési Bizottság tagja, a Magyar Kultúra Napja rendezvénysorozat részeként, részt vettem az iskola által rendezett szavalóverseny zsűrijében.
 • Február 22-ére lakossági fórumot szerveztem az Érdligeti Általános Iskola Túr utcai épületébe, az ún. papi földeken létesülő záportározó és szabadidőpark építésével kapcsolatban, ahol meghívottként jelen volt dr. Aradszki András országgyűlési képviselőnk, T. Mészáros András polgármesterünk, valamint a „Modern városok” program keretében megvalósuló vízelvezetés program tervezői, kivitelezői, valamint a szabadidő park tervezői. A meghívottak helyben és azonnal válaszoltak a lakosság részéről felmerülő kérdésekre.
 • Május 24-re szintén szerveztem egy lakossági fórumot a Tállya utcai szociális központ építésével kapcsolatos lakossági kérdések megbeszélésére, ahol jelen volt a polgármester úr, valamint az épületkomplexum tervezője és a Szociális Gondozó Központ vezetője Récsei Krisztina. A fórumon bemutattuk a majdani komplexum egészének a működését, azok egyes elemeit, valamint nagyobbrészt sikerült eloszlatni azokat az indokolatlan félelmeket, amelyet a szociálisan rászorulók megjelenésének lehetősége váltott ki egyes lakosokban.
 • Augusztus 23-án zsűritagként részt vettem az Idősügyi Tanács által szervezett lecsófőző versenyen.
 • Az októberi fogadóórámon egyfajta spontán lakossági fórum jött létre a Nyárád utcai fiúotthonban tapasztalt magatartási problémák miatt. A felsorolt problémákról emlékeztetőt készítettem, amit eljuttattam minden érdekelthez és kezdeményeztem, hogy egy többoldalú megbeszélés keretében tárgyaljuk meg a lakosokat irritáló folyamatok megfékezését. E tervezett megbeszélésre meghívtam a polgárőrség vezetőjét, Macsotay Tibor urat, az Érdi Rendőrkapitányság közbiztonsági osztályának vezetőjét Nogula Tamás urat, az Érdligeti Általános Iskola igazgatónőjét Vargáné Balogh Erikát, valamint az otthon vezetőségét.       

A fentieken túl rendszeresen részt veszek a város különböző rendezvényein, az induló projektek bevezetésén, valamint a már elkészültek átadásán.

Létrehoztam és sikeresen működtetek egy internetes felületet a Facebook-on, Érdligetiek közössége címen, ahol a ligetieket érintő, valamint a városban történő eseményekről, hírekről igyekszem tájékoztatni a csoport tagjait.

A vízelvezetés programhoz kapcsolódóan folyamatosan tájékoztatom az érintetteket minden lehetséges információs felületen (helyi televízió, Érdi Újság, Érd most honlap, Érdligetiek közössége) a Fürdő utcai valamint az Alsóvölgyi úti, és a papi földeken zajló munkálatokról. E témában is szervezés alatt áll egy komplex, mindenre kiterjedő lakossági tájékoztató szervezése a városvezetés és a megvalósítást végző szakemberek részvételével. A tájékoztató tervezett ideje december 5-e. 

 

 

Érd, 2017. december 15.

 

 

 

 

                                                                                                            Kopor Tihamér