Tisztelt Közgyűlés!

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdésének k) pontja szerint a települési képviselő a törvényben foglaltaknak megfelelően köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.

 

A fenti rendelkezés végrehajtása érdekében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 46. § (2) bekezdése előírja, hogy a képviselői munkáról szóló tájékoztatót a képviselőnek írásban be kell nyújtani a Közgyűlésnek.

 

E rendelkezésnek megfelelően az alábbiakban tájékoztatom a lakosságot 2017. évi munkámról.

 

A város Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának elnökeként, a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, a Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság tagjaként a bizottsági üléseken és a Közgyűlés munkájában rendszeresen részt veszek, valamint más bizottság ülésén is, amennyiben az szükséges.  Támogatom a városban megvalósuló fejlesztéseket, és a munkahelyteremtés irányába tett lépéseket.

 

Év elején, januárban, Antunovits Antal képviselőtársammal közös javaslatot tettünk a veronai buszbaleset sérültjeinek segítésére városunk közössége nevében, mely javaslatot a Közgyűlés támogatott.

 

Városunkban rendszeresen közlekedésbiztonsági napot szervezek helyi diákoknak.

Az idei évben lehetőség nyílt arra, hogy a rendezvényt a város határain túlra, járási szintre emelve, központi pályázati források bevonásával valósítsuk meg. Figyelemmel a rendezvény kiemelt hasznosságára, fontosnak tartottam ezt a lehetőséget megragadni, és az évek óta sikeres eseményt, a növekvő lakossági érdeklődésnek is eleget téve járási szintűvé bővíteni.

A kapcsolódó pályázatot annak érdekében hirdették meg, hogy civil szervezetek szakmai programját támogassa. A pályázat célja többek között a közlekedésbiztonság védelme, mely program megvalósításához alapítványok, vagy egyesületek nyújthatnak be pályázatot. Erre tekintettel a pályázat benyújtását a Gyermekünk Álmaiért Alapítvány vállalta fel. Ezen a programon az alapítvány elnökével több hónapig dolgoztunk, egyeztettünk. A járási közlekedésbiztonsági nap megszervezésével kapcsolatos támogatói nyilatkozatot a város közgyűlése elfogadta, de sajnálatos módon még nem érkezett válasz a pályázati forrás megítéléséről.

 

Karácsony közeledtével javaslatot tettem jótékonysági ajándékgyűjtés szervezésére, - úgynevezett „cipősdoboz” ajándékgyűjtésre - „Szeretetcsomag” címmel”.

Az összegyűjtött ajándékokat azoknak a városban élő, rászoruló gyermekeknek juttatjuk el, akiknek ezzel örömtelibbé tehetjük az ünnepet.

A felajánlott ajándékok átadásra kerülnek az érdi Család- és Gyermekjóléti Központnak, a dobozok szétosztására.

Képviselői munkám mellett továbbra is vállalok karitatív tevékenységet. A Magyar Vöröskereszt helyi szervezetével minden év végén közös ételosztást szervezünk az arra rászorulóknak.

Mivel alapító tagságot vállaltam településünk Egészségügyi Intézményének javára létrehozott alapítványban, fontosnak feladatomnak tartom további támogatók megnyerését, a még jobb egészségügyi ellátás érdekében.

 

Az érdi lakosokkal tartott kapcsolatom rendszeres. Telefonon történő megkeresés hetente több érkezik hozzám, melyek legfőképp az utak állapotával, közbiztonsági, közlekedésbiztonsági, valamint szociális kérdésekkel kapcsolatosak.

 

 

Érd, 2017. december 15.

 

 

 

 

                                                                                                            Pulai Edina