Tisztelt Közgyűlés!

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdésének k) pontja szerint a települési képviselő a törvényben foglaltaknak megfelelően köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.

 

A fenti rendelkezés végrehajtása érdekében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 46. § (2) bekezdése előírja, hogy a képviselői munkáról szóló tájékoztatót a képviselőnek írásban be kell nyújtani a Közgyűlésnek.

 

A 2014. évi helyi önkormányzati választásokon a 10. számú egyéni választókerület mandátumát nyertem meg. Az alábbiakról szeretném tájékoztatni a választókörzetemet:

 

Érd Megyei Jogú Város X. számú választókerületének megválasztott önkormányzati képviselőjeként több – a képviselői feladatokhoz kapcsolódó – szervezetben is dolgozom, így a Köznevelési és Művelődési Bizottságban – annak elnökeként – az Ifjúsági és Sport Bizottságban valamint a FIDESZ-KDNP frakciójában.

Az önkormányzat képviselő testülete döntéseivel biztosítja a város egészének, intézményeinek működési feltételeit, bonyolítja a fejlesztési feladatokat. Mindezek alapja a közösen megalkotott éves költségvetés. Ennek főösszege 2018. évben: 63 (ebből 38 a Modern Városok Programjára) milliárd Ft-ot tett ki. 

A 2018-as évben végrehajtott illetve folyamatban lévő fejlesztések, mint a gyűjtő utak átépítése, közlekedési csomópontok kialakítása, csapadékvíz elvezetése, záportározó kialakítása, orvosi rendelők, óvodák felújítása, bővítése, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény felújítása, a városi új, korszerű kamerarendszer telepítése, a Rendőrség épületének felépítése befejeződtek, vagy befejezés alatt állnak.

Természetesen részt vettem az elkövetkezendő év, évek fejlesztési terveinek döntés-előkészítésében. Elkezdődhet az Érdi Batthyány Általános Iskolai Sportiskola és a Fenyves-Parkvárosi iskola komplexum, valamint az ÉSZC Kós Károly Szakképző Iskola és az Érdi Járásbíróság építése.

A Köznevelési és Művelődési Bizottság tagjaival együtt feladatunk a területhez tartozó intézmények működési (pénzügyi, tárgyi, személyi) feltételeinek biztosítása és az intézmények (művelődési központ, könyvtár, múzeum, galéria, óvodák) ellenőrzése, éves terveik, beszámolóik értékelése. A bizottság tevékenyen közreműködik az éves nagy rendezvények programjainak és költségvetésének kialakításában.

A kulturális infrastruktúra intézményi feltételein túl az önkormányzat támogatta a civil szféra, az egyesületi élet, a közösségi művelődés kezdeményezéseit.

A rendelkezésünkre álló 6 millió forint Kulturális Alap terhére 21 pályázó számára biztosítottunk támogatást. 30 millió forint tanulmányi ösztöndíjjal segítettük a kiváló eredményeket elért, valamint az arra szociálisan rászoruló tanulókat ( 360 fő).

A város egészére vonatkozó képviselői feladatok mellett a választókerületem gondjai, az ott adódó teendők adják feladataim jelentős részét. Ez elsősorban a kerület lakóival történő rendszeres kapcsolattartást jelenti, többnyire a napi gondok megoldást igénylő segítségnyújtásával, a kerületben folyó munkálatok, útépítések, vízelvezetési munkák kényelmetlenségeinek csökkentésével, elhárításával.

Természetesen a legtöbb panasz a lakó utak állapotához kapcsolódik. Ezek az évi egyszeri karbantartás ellenére, főként a nagyobb esőzések után nehezen járhatók. A kátyúk, vízmosások javítása időleges, végleges megoldást a csapadékvíz elvezetés és az utak szilárd burkolattal történő átépítése jelentené.

Képviselői munkámhoz mindannyiszor segítséget kaptam képviselőtársaimtól és a Polgármesteri Hivatalától. Külön köszönöm a Humán Iroda munkatársainak együttműködését.

 

 

 

Érd, 2018. december 14.

 

 

 

 

                                                                                                           Kéri Mihály