Tisztelt Közgyűlés!

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdésének k) pontja szerint a települési képviselő a törvényben foglaltaknak megfelelően köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.

 

A fenti rendelkezés végrehajtása érdekében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 46. § (2) bekezdése előírja, hogy a képviselői munkáról szóló tájékoztatót a képviselőnek írásban be kell nyújtani a Közgyűlésnek.

 

A 2014. évi helyi önkormányzati választásokon a 12. számú egyéni választókerület mandátumát nyertem meg. Az alábbiakról szeretném tájékoztatni a választókörzetemet a 2018-as évről

 

 • Az egyre fokozottabb átmenő forgalom miatt ezen a nyáron Bányász utca és a Fűtő utca egy – egy szakaszát láttuk el aszfalt burkolattal.
 • Városunkban rendelet teszi lehetővé azt, hogy 50% lakossági önerőt illetve 50% önkormányzati költségvetési forrást igénybe véve megoldható egy-egy utcaszakasz aszfaltozása. Ebben az évben 3 utcában, a Nyomdász utcában, a Művezető utcában és az Olvasztár utcában a Szövő utca – Tetőfedő utcák közötti szakaszokon épült meg a szilárd útburkolat a rendelet vonatkozó előírásai szerint.
 • A Modern Városok Program keretében kormányzati támogatásnak köszönhetően újult meg az útfelület a Szövő utcában a Kövező utca – Törökbálinti út közötti szakaszon.

 

 • A Favágó utca lakói nagyszámú leánder elhelyezését kérték tőlem ismételten. Mindezt most is a Nyári Napközis Tábor területén sikerült megoldani.
 • Júniusban a Nyomdász utcában Takács Éva szervezésében utcabál volt. A jó hangulatú összejövetelen idén is sokan vettek részt.

 

 •  A Búvár utcában ősszel megnyílt az új óvoda. Mellette az általános iskola építése a jövő év tavaszán kezdődik.
 • Tervezzük egy új bölcsőde megépítését a Favágó utcában.
 • Lelkes környezetvédő csapatok Macsotay Tibor az Érdi Városi Polgárőr Egyesület elnökének vezetésével több alkalommal szerveztek szemétgyűjtő akciót Fenyves-Parkváros külső területein.
 • Ősszel két lakossági fórumot tartottunk. Az Esztergályos utcában a magántulajdonban lévő ingatlan (a régi lőtér) fejlesztésével kapcsolatban hallgattuk meg a lakók véleményét. Úgy, mint eddig, a környéken élők érdekeit fogjuk képviselni a jövőben is.

           

 • A Bem téren az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola átépítésének és felújításának a tervezési folyamatai folytatódnak. Itt majd középiskolai szintű oktatás indul.
 • A Favágó utcai önkormányzati területen gyakoriak a közösségi programok.

 

 • Az INTERSPAR áruháznál az Aszfaltozó utcában az új Közösségi Ház a lakók megelégedettségére működik. Könyvtár és többféle klub jellegű tevékenység kap itt helyet. A lakossági fórumokat is itt tartjuk. Ebben az épületben is megrendezhetők különböző közösségi programok.

 

 • A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke, valamint a Sport és Ifjúsági Bizottság tagja vagyok. A Közgyűlésben elvégzett feladatokon kívül a képviselői munkám jelentős részét a szakbizottságok hatáskörébe tartozó előterjesztések, határozati javaslatok és önkormányzati rendeletek előkészítésében, megvitatásában, a döntések meghozatalában való munka teszi ki.

 

 

Érd, 2018. december 14.

 

 

 

 

                                                                                                          Szabó Béla