Tisztelt Közgyűlés!

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdésének k) pontja szerint a települési képviselő a törvényben foglaltaknak megfelelően köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.

 

A fenti rendelkezés végrehajtása érdekében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 46. § (2) bekezdése előírja, hogy a képviselői munkáról szóló tájékoztatót a képviselőnek írásban be kell nyújtani a Közgyűlésnek.

2014. évi helyi önkormányzati választásokon az 1. sz. választókerület mandátumát nyertem meg, a megválasztásom óta a 2018-2019. között történt dolgokról szeretném tájékoztatni választókörzetemet:

 

Először is nagy tisztelettel megköszönöm T. Mészáros András polgármester úr segítségét az elvégzett munkák nyomon követésében, döntéshozatalában, kivitelezésében, jóváhagyásában.

Továbbiakban köszönöm azoknak a képviselőknek és a polgármesteri hivatal dolgozóinak munkáját, akik segítettek, hogy a választókerületemben a tervek megvalósuljanak.

Köszönet illeti az ÉKFI munkatársait, valamint Mészáros Mihályt, Incze Józsefet, Szarka Gábort és Szeidl Jánost.

 

Rendezvények:

 

 • A közgyűlésben a Sport- és Ifjúság Bizottság, Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, valamint a Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság tagja vagyok.        
 • Városi rendezvények látogatása, október 23., karácsonyi ételosztás és ennek szervezése, január 8. Elhurcoltak emlékünnepségén való részvétel, március 15., augusztus 20., Trianon, és az összes városi ünnepségen való részvétel, Mikulásnap szervezése, lebonyolítása, a segítségért és részvételért köszönet Bada Zoltánnak, Fazekas Józsefnek, Demjén Attilának, a  Fidelitas mikulásainak (Riebel Zsófiának)
 • Hármas Keresztnél november 4-én forradalom leverésének évfordulójára rendezett ünnepségen való részvétel
 • Babacsomagok és az idős emberek csomagjainak kihordása, kapcsolattartás a fiatal szülőkkel és az idős emberekkel.
 • Testvérvárosok fogadása, ünnepségeken való részvétel, november 11-én küldöttséggel Lubaczówba utazás.
 • Fidesz vezetőségi tag vagyok.
 • Horvát Önkormányzat alelnökeként minden hónapban ülések, városi rendezvényeken a horvát önkormányzattal koszorúzás, Ófalusi egyházközösség képviselőjeként, ezen rendezvényeken való részvétel
 • Sportrendezvények, arénában kézilabdameccsek látogatása, Érdi VSE futballcsapatának érdi meccsein való részvétel
 • Ipartestület vezetőségi tagja vagyok, gyűléseken való megjelenés
 • Ófalu adventi sétán való részvétel horvát segítséggel.
 • Fidesz rendezvények szervezése képviselők részvételével (Mikulás dec. 5-6., dec. 23-án ételosztás, január 17-én ételosztás, Nőnap -
  T. Mészáros András pénzbeli támogatásával.) A Fidesz rendezvényeket a képviselők és bizottsági tagok pénzzel és munkájukkal segítik.
 • Ófalusi óvodában én voltam a Mikulás
 • 16. alkalommal rendeztem az Alsó utcaiak utcabálját, melyet Polgármester úr városi rendezvénynek nyilvánított, ezúton köszönjük Macsotay Tibornak a vezetése alatti polgárőrök aktív részvételét
 • A Horvát Önkormányzat szervezésében Mohácson a busójárást tekintettük meg
 • Szintén Horvát önkormányzattal Selcébe autóbusz kirándulást szerveztünk, ahol az Igraj Kolo együttes lépett fel. Köszönet Polgármester úr támogatásáért.
 • Vörösmarty Mihály Gimnázium szalagavatóin való részvétel
 • Horvát Önkormányzat konzultációs vizsgájának sikeres elvégzése
 • Érdi TÁVHŐ bizottsági üléseken való részvétel

 

Visszaemlékezések és elszámolás az elvégzett munkáról

 

Ófaluban az artézi kútnál lakossági fórumot tartottunk az 1. számú választókerület lakói részére. A fórumon T. Mészáros András polgármester úr is részt vett. Ismertettük, hogy az elmúlt időszakban milyen fejlesztéseket sikerült megvalósítani:

 • önkormányzati területen új ártézi kút fúrása, a vízvételi hely környékének parkosítása;
 • a házi orvosi rendelő teljes felújítása;
 • Halla Aurél emléktábla avatása;
 • a Mély utcai pincesor teljes felújítása;
 • Nyernyák Mária segítségével 1 év kitartó munkájával sikerült elérni, hogy a posta továbbra is üzemeljen;
 • a Modern Városok Programnak köszönhetően Ófaluban a Duna part rendezésére sikerült 13 hektár földterületet megvásárolni, valamint a magas partot is;
 • a Hősök tere teljes felújításon esett át – emlékmű felújítása, illetve márványtábla elhelyezése, moha elleni kezelés ;
 • az óvodában 4 csoportos játszóudvar került kialakításra, az óvoda előtti járda térkővel lett kirakva;
 • Sugár út 12. szám alatti ingatlant megvásárolta az önkormányzat;
 • a Piroska utca aszfaltozása vállalkozásból és önkormányzati összefogásból valósult meg;
 • az Edina és Erna utcák lakossági és önkormányzati összefogásból kapott aszfaltot;
 • a Teréz utca képviselői keretből újult meg;
 • a Szántó utca is aszfaltos lett;
 • A Beliczay házat megvásárolta az önkormányzat és kb. 4,2 millió forintba kerül a felújítása. Több funkciót fog ellátni: munkásszálló, havária helyzet, nővérszálló, rendőrségi dolgozók elhelyezése;
 • képviselői keretből minden évben egy-egy szakasz kiépítésre kerül (Arató utca, Mecset utca, Fő utca, Felső utca, Széles út, Szapáry utca);
 • a kis játszótér felújítása;
 • nagy játszótér be lett kerítve,
 • Béke tér 8. épület az önkormányzat segítségével, valamint a panel program keretében felújításra került;
 • Kincses óvoda, valamint a bölcsőde teljes felújítása megtörtént (külső szigetelés, fűtés korszerűsítése, új játszóudvar kialakítása);
 • Szapáry utca teljes felújítása (ivóvíz hálózat cseréje, burkolat felújítása – folyamatban)
 • Vető utca aszfaltozása képviselői keretből hamarosan indul;
 • ófalui iskola torna termének teljes felújítása (előtető készítés, új kerítés);
 • gyógyszertár megnyitása a Szakorvosi Rendelő mellett;
 • a Szakorvosi Rendelőintézet teljes felújítása

 

Tervezet az elkövetkezendő évekre

 

 • Mecset és környékének rendbetétele – tervezés alatt, ezzel kapcsolatban már 3 lakossági fórumot is tartottunk;
 • a Duna partra a tervek elkészültek;
 • az önkormányzati pince lehetne hasznosítani turizmus fejlesztésére;
 • a gazdatiszti ház állagmegóvása szükséges;
 • Molnár utca teljes felújítása (vízvezeték csere, útfelújítás);
 • Gereblye utca, Eke köz és kisebb utcák felújítása;
 • Vető utca aszfaltozása,
 • Kápolnák a hegyen a tető javítása,
 • az Arató utcai kápolna felújítása, festése;
 • lakótelep környékén kutyafuttató hely keresése, kialakítása;
 • lakótelepen a járdák felújítása;
 • Alsó utcai járdák felújítása;
 • Felső utca, Ilona utca vízelvezetés - Szelpéknél;
 • Utak felújítása a következő utcákban: Dózsa György utca, Judit utca, Júlia utca, Hosszú utca, Nyereg köz, Járom utca, József Attila utca, Gereblye utca, Kerék utca, Kerülő Sugár utca a szántó és a Fő utca közötti szakasza, valamint járdakészítés, Vető utca folytatása, Ella utca, Paula utca, Juhász utca;
 • Vízelvetés megoldása: Szántó utca, Tárcsázó köz
 • Alsó utca alsó részének napelemes lámpák telepítése;
 • Az itt élő emberek 54 %-a csak utak, járdák és vízelvezetési problémákkal fordulna az önkormányzathoz;

 

Kormányunk támogatásával ezeket a terveket szeretnénk megvalósítani, az önkormányzat és az itt élő emberek közreműködésével.

 

Választókerületemben élő emberek problémáinak megoldása

 

 • Alsó és Edit utcákban az ÉKFI elszállította a levágott ágakat.
 • a hegyen lévő kápolnánál és a keresztnél Gruber Erika rendbe tette a környéket, és az ÉKFI elszállította a szemetet.
 • Teréz utca régi részén az aszfalt javítása;
 • a kis játszótér elbontása, teljes átépítése;
 • a lakótelepen a mozgáskorlátozottaknak a járda feljárók kiépítése (a bölcsőde mellett végig ki van alakítva);
 • ófalui iskola takarítása, az önkormányzattól Rozgits Károly és csoportja elvégezte, ÉKFI a szemetet elszállította;
 • rossz hűtök, bojlerek MÉH telepre szállítás;
 • újfalui templom kertjét 8-an takarítottuk ki;
 • Molnár utca teljes szakszán a főnyomócső cseréje szükséges
 • Szent Mihály tér, Hamzsabég tér és a Hősök tere, Ófalu plébánia és a hegyen a lévő kápolna környékének kaszálását az ÉKFI elvégezte;
 • Szúnyogirtás többször volt a térségben.
 • az önkormányzat és a közterület-felügyelők segítségével a Kengyel utcában meghalt tulajdonos kutyáinak elszállítása;
 • Járom utcából kóbor kutyák elszállítása a Syrius Alapítványhoz a közterület-felügyelők és az önkormányzat segítségével;
 • a Hosszú úton és a Kápolna utcában a kápolnánál összeszedtük a szemetet az elszállításban segédkezett Mészáros Mihály és Bada Zoltán.
 • a Termál Fürdőnél lévő Székely kapu bezárása a közterület-felügyelők segítségével történt;
 • Járom utcában az egyik ház tetőszerkezete megdőlt és egy autóra esett. A károsultnak segítséget nyújtott a Jegyző és a Kormányhivatal;
 • az ófalui iskola udvarán lévő nagy nyárfát vissza kellett vágatni Pokornyi úr kérésére; (ÉKFI)
 • Zenei könyvtár előtti parkoló javítása ÉKFI által;
 • ófalui templom kertjében kétszer is kellett füvet vágatni;
 • Szapáry pince előtt a Te Szedd mozgalom keretében Németh Tibor és Görgényi Géza társágában a szemetet elszállíttattuk.
 • Szent Mihály templom elől a zöld hulladékot és a szemetet szintén a Te Szedd mozgalom keretében szállították el;
 • a K&H Bank előtti díszkút restaurálás utáni visszaszállítása;
 • nyugdíjas klub részére a mikrohullámú sütő, bojler, lefolyó javítása, villanyszerelési munkák Katona Istvánnal;
 • a Te Szedd mozgalom keretében Ófaluban a Kornéli, Molnár, Kerülő, Battai, Járom és Szapáry utcákból kb. 100 m3 szemetet szedtünk össze;
 • az artézi kútnál nem működött a világítás, és a víz sem folyt, Zsirkai László elintézte; az oda hordott szemetet az ÉKFI elszállította;
 • a Molnár utcai termál kút körbekerítését, villámhárító felszerelését megoldottuk, a kút vizének bevizsgálása folyamatban van;
 • a Római úton a Szent Mihály vízvételi hely körbe kerítése;
 • Emma utca 1-től az Emőke utcáig közvilágítási problémák voltak, földkábelt ki kellett cserélni a trafóháztól, ami járdabontással járt;
 • Battai út kátyúzása;
 • Éva utca, Eszter utca sarkok javítása, szélesítése;
 • Sugár utca javítása, a kivágott aszfaltok pótlása, vasrács összeillesztése;
 • a Sugár utcai temetőben a vízcsapokat biztonsági csapokra cseréltettük;
 • Róma út - Molnár utca sarok ároktisztítás;
 • Fő utca 57 előtti fa gallyazása, mert a ház tetejére lógott;
 • II. Lajos előtti buszmegállónál gallyazás;
 • Köszönet Havasi Józsefnek, mert a gátnál és a Termál előtti területet lekaszálta,
 • A Beliczay háznál az ÉKFI lekaszálta a területet;
 • Elhurcoltak keresztjénél az Ercsi úton az ÉKFI és én a környékét lekaszáltuk, a kereszt előtti területre geo-textilt és murvát terítettünk több lakossal közösen;
 • a Nyugdíjas Klub bejáratárhoz Katona István az ÉKFI dolgozója lámpát szerelt;
 • a lakótelepen az ELMŰ a trafó házat nem fejezte be, külső színezést nem fejezték be, kérésemre a hiányt pótolták;
 • tavasszal az ELMŰ több utcában (Mecset u., Arató u., Vető u., Hamzsabég tér, Dózsa György u.) gallyazott, de az ágakat nem szállították el, ÉKFI kérésünkre az ágakat elszállította;
 • Polgármesteri keretből a Horgász Egyesület kérésére Ófaluban a Dunánál a stéget megjavítottuk;
 • Kerülő utcában rengeteg szemetet, műanyag próbababát kidobtak, az ÉTH munkatársai elszállították;
 • Duna parton a vízgyűjtő tartály teteje az árokban landolt, ennek pótlását az ÉKFI megtette;
 • József Attila utca kátyúzása megtörtént;
 • Hősök terénél az út szélét le kellett gyalultatni, hogy az árokba folyjon a víz;
 • a Bolyai iskolánál Kertész Józseffel a zavaró bokrot kivágtuk;
 • Deffend néninél segédkeztem a bokor kivágásban;
 • Judit utca – Júlia utca közötti lévő Hosszú utca nagyon rossz állapotban volt, javítása megtörtént;
 • a Juhász utcában 4 háznál szeméttelep alakult ki, az önkormányzat intézkedik az elszállításáról;
 • M6-os autópálya melletti szeméttelep felszámolása ÉTH segítségével – Érdi Tibor bejelentése alapján, Macsotay Tibor a polgárőrség elnöke betonelemekkel a bejárást lezárta;
 • a Széle utcai piacnál Bukovszky Csaba és csapata nagy kocsi szemetet szedett össze a Te Szedd mozgalomban;
 • sikeres volt Ófaluban a szelektív hulladékgyűjtő edények felszámolása – Vető utca, Szántó utca, Felső utca kereszteződésében, a Szent Mihály templom előtt is;
 • Kerék utcában nem szállították el a szemetet, ezt többször jelentették az ott lakók - Teisen Lászlóné, a problémát az ÉTH megoldotta;
 • Battai úton ugyanez a probléma Kui László bejelentése alapján, a problémát az ÉTH megoldotta;
 • számos probléma megoldásra vár még.

 

Köszönöm T. Mészáros András polgármester úrnak, az ÉKFI, az ÉTH, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a segítséget. Köszönetemet fejezem ki a lakosságnak, valamint Krasznai Zsoltnak az ÉKFI munkatársának a kisebb ügyekben lévő munkájáért.

 

Továbbiakban is várom megtisztelő megkeresésüket. Azon vagyok, hogy a képviselői munkámat el tudjam becsülettel végezni.

 

Érd, 2019. szeptember 20.

 

 

 

                                                                                                            Antunovits Antal