Tisztelt Közgyűlés!

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdésének k) pontja szerint a települési képviselő a törvényben foglaltaknak megfelelően köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.

 

A fenti rendelkezés végrehajtása érdekében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 46. § (2) bekezdése előírja, hogy a képviselői munkáról szóló tájékoztatót a képviselőnek írásban be kell nyújtani a Közgyűlésnek.

 

A 2019-es év Közgyűlésein is igyekeztem a városunkat érintő fontos témákban rendre megnyilvánulni. A fontosabbnak vélt, valamint a nagypolitikai jellegű ügyek vitáiban idén is rendszeresen részt vettem – amennyiben a közgyűlési kisebbség jogainak sérelmét véltem felfedezni, szóvá tettem azt.

 

2019-ben is – külön fogadóóra helyett állandó elérhetőséget biztosítva – fogadtam a panaszukkal hozzám forduló érdieket, döntően a közvetlen lakóhelyüket érintő egyedi témákban (jellemzően a szilárd útburkolat és a járdák hiánya, környezetvédelmi problémák stb.), melyekben megoldást kerestek, vagy tájékoztatást igényeltek.

 

Pro bono jó pár esetben ingyenes jogsegélyszolgálatot is biztosítottam azon városlakók számára, akik ilyen kérdésekben fordultak hozzám.

 

Az üléseken tolmácsoltam az engem felkereső polgárok problémafelvetéseit, kérdéseit a városvezetés felé.

 

Kiemelt figyelmet fordítottam több, továbbra is megoldatlan probléma folyamatos fókuszban tartására, így igyekeztem napirenden tartani, hogy a város komoly elmaradásban van az utak állapotának állagmegóvását tekintve.

 

Az ígért, beharangozott és sok esetben elvégzettnek kommunikált útépítések kapcsán, nem egy esetben hivatkoztam arra a problémára, hogy nem elfogadható, gyakran tűrhetetlenül rossz minőségű munkák kerülnek készként átadásra. Rendszeresen mentem ki ezekre helyszínekre a lakosok kérésére.

 

Foglalkoztam a csapadékvíz-elvezetés munkálataival kapcsolatos lakossági panaszokkal. Ezek mindegyike esetében a helyszíni bejárások során számos olyan kivitelezési probléma tapasztalható, melyek komoly jövőbeni javítási, állagmegóvási munkákat eredményeznek majd.

 

A csatornaprogram elszámolása kapcsán kommunikáltam azt az álláspontomat, hogy a lakossági érdekeltségi hozzájárulásokból kigazdálkodható lett volna jóval magasabb összegű visszajuttatás is a jelenlegi, kb. 14 ezer forint mértékű összeg helyett, amennyiben a társulat, a társulás és az önkormányzat ezt valóban fontosnak tartotta volna. Rámutattam ezzel kapcsolatban arra, hogy elmaradt a lakosok véleményének kikérése arról, hogy az általuk befizetett „önrészt” felhasználhatja a város nem szorosan vett csatornázási célokra is (ld. az ún. B program megvalósítását).

 

2019-ben a legtöbben ezzel a problémával kerestek fel, kilátásba helyezve a perlés lehetőségét is, pertársaság alakítását is a társulat, illetőleg alperesként szóba jöhető más jogi személy ellen. Ezekben kérdésekben hosszas egyeztetéseket folyatattam több olyan lakossal is, akik hajlandóak felvállalni a jogi eljárás(ok) megindítását az érdekeltségi hozzájárulás nagyobb hányadának visszakövetelése tárgyában.

 

Több esetben kértem az Elvira Major kapcsán annak megóvását és a körülötte tapasztalható ügyletek megállítását.

 

Kiemelt fontossággal kezeltem a nem elégségesnek ítélt közvilágítás újragondolását, a városlakók felől érkező rengeteg panasz kivizsgálását.

 

Felhívtam a figyelmet több olyan közlekedési és közszolgáltatásokat érintő anomáliára, melyek megkeserítik a városban közlekedők mindennapi életét.

 

Határozott véleményt fogalmaztam meg az Érdi Sport Kft. volt ügyvezetője által a nyilvánosság előtt megszellőztetett korrupciógyanús ügyletekkel kapcsolatban. Ezeket az ügyeket ki kell vizsgálni, a nyilvánosság előtt és felé tisztázni kell. Amennyiben jogsértés, gazdasági jellegű visszaélések keletkeztek, azokat orvosolni, a felelősöket megnevezni szükséges.

 

 

Érd, 2019. szeptember 20.

 

 

 

 

                                                                                                           Dr. Csőzik László