Tisztelt Közgyűlés!

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdésének k) pontja szerint a települési képviselő a törvényben foglaltaknak megfelelően köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.

 

A fenti rendelkezés végrehajtása érdekében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 46. § (2) bekezdése előírja, hogy a képviselői munkáról szóló tájékoztatót a képviselőnek írásban be kell nyújtani a Közgyűlésnek.

 

A 2014. évi helyi önkormányzati választásokon a 10. számú egyéni választókerület mandátumát nyertem meg. Az alábbiakról szeretném tájékoztatni a választókörzetemet:

 

Elbúcsúzva a helyi politikai élet színterétől, választóimtól – ez évtől nem indulok a választásokon – megköszönöm az érdiek és a X. számú választókerület polgárainak, hogy az elmúlt öt választási ciklusban bizalmukról biztosítottak és képviselhettem érdekeiket. Köszönetet mondok azoknak is, akik másra bízták volna képviseletüket, remélem, hogy munkám során többségük számára sem okoztam ­­­csalódást. Annak ellenére, hogy a képviselői munka során nem csak sikerek, hanem ­­­­­csalódások is adódnak. Kisebb-nagyobb ügyek, amelyeket nem sikerült megoldani. Ne tűnjék szerénytelenségnek, ha most visszatekintve néhány nagyobb, a város vagy a városrész számára is jelentős, a nevemhez kötődő megvalósult kezdeményezést megemlítek: az Érdi Galéria, az Érdi Vigadó létrejötte, az Érdi Művésztelep és az Érdi Jazz Fesztivál megvalósulása, az Érdi Napok (ÉN)megújítása, a „hajós” játszótér, az érdligeti játszótér és közpark megépítése valamint az érdi szakképzés megszüntetésének megakadályozása. Közvetítettem Érd eddig legnagyobb autófejlesztő (AVL) befektetésének létrejöttében. Jó érzéssel tölt el, hogy mindezek működnek és az évek során beépültek a város életébe.

Munkám során – a kezdetektől – a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke voltam. Jórészt rajtam és a bizottság tagjain lehet számon kérni az óvodák és – állami kézbe vételükig – az iskolák állapotát és feladataik ellátását. Visszatekintve a bizottság munkájának is köszönhetően ezek az ellátások fejlődnek, új férőhelyekkel és új intézményekkel.

2019-ben, mint az előző években is az Önkormányzat legnagyobb vállalkozása a Modern Városok Programjának időarányos megvalósítása volt. Néhány ez évben megvalósult vagy elkezdett fejlesztés: új óvodai férőhelyek, általános iskolák, a szakképző centrum, szociális központ építésének megkezdése, a szakorvosi rendelő, a háziorvosi rendelők felújításának és bővítésének befejezése. A humán ágazat fejlesztésein túl – ha nem is kielégítő ütemben – épülnek az utak és a hozzájuk kapcsolódó vízelvezetés. A vonalas infrastruktúra fejlesztései megkezdődtek a választókerületemben is.

Az Önkormányzat önként vállalt feladata a civil szféra, a közcélú egyesületek, alapítványok, művészeti csoportok, dalkörök, zenei együttesek, önképzőkörök támogatása. A Köznevelési és Művelődési Bizottság pályázati úton hat millió forint összértékben támogatta az említett tevékenységeket. Ugyanúgy lényegesnek tartottuk az itt élő tanulók és családjaik támogatását. harminc millió forint tanulmányi ösztöndíjjal segítettük a kiváló eredményeket elért vagy arra szociálisan rászoruló tanulókat.

Képviselői munkám hatékonyságához hozzájárultak képviselőtársaim és az Önkormányzat hivatalának munkatársai. Köszönet érte.

 

 

Érd, 2019. szeptember 20.

 

 

 

                                                                                                            Kéri Mihály