Tisztelt Közgyűlés!

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdésének k) pontja szerint a települési képviselő a törvényben foglaltaknak megfelelően köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.

 

A fenti rendelkezés végrehajtása érdekében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 46. § (2) bekezdése előírja, hogy a képviselői munkáról szóló tájékoztatót a képviselőnek írásban be kell nyújtani a Közgyűlésnek.

 

 

A 3-as számú választókerületben 2019-ben az év folyamán folyamatosan javítottuk az utcákat, ahol kellett kátyúztunk, ahol kellett grédereztünk.  Ez a munka tavasztól ősz végéig tart az ÉKFI terve szerint.

A lakossággal történt egyeztetés után közlekedésszervezési módosításokat hajtottunk végre a Szent István hídra vezető útra hajtás tekintetében. Bizonyos utak aszfaltburkolatot kaptak, pl. Rákóczi Ferenc út, Nagy Lajos utca.

Elkészült a Csíz utca egy részének az aszfaltozása, amit a következő esztendőben folytatni fogunk.

Az orvosi rendelő építése a Velencei út – Bagoly utca kereszteződésénél a végéhez közeledik, ebben az esztendőben átadásra kerül. Az épületben az orvosi rendelők mellett gyógyszertár és körzeti megbízotti iroda is helyet fog kapni. A Bölömbika utcában lévő épület lebontásra került és egy játszótér kerül a helyén kialakításra.

A körzetben lakók folyamatosan kerestek meg problémáikkal, egyeztetés után általában a problémás helyszínen találkoztam velük és ott beszéltük meg a teendőket.

A megoldásra váró feladatok sokrétűek voltak, pl. fakivágás, esővízzel kapcsolatos ügyek, vízelvezetés, ároktisztítás, lakóingatlannal kapcsolatos problémák, közbiztonsági és közlekedéssel szervezéssel kapcsolatos problémák és persze személyesebb ügyek is.

Az év folyamán a Sport és Ifjúsági Bizottságot vezettem.  Havonta ülésezett a bizottság, ahol a bizottsági tagokkal rendelettervezeteket véleményeztünk, pályázatokat írtunk ki illetve bíráltunk el, a költségvetés alakításában vettünk részt, az Érden működő sportegyesületek elénk hozott kérdéseikkel és kéréseikkel foglalkoztunk.

Emellett a ciklusban a Közrendvédelmi Bizottság és a Köznevelési és Művelődési Bizottság munkájában vettem részt.

Végezetül köszönettel tartozom a munkámat segítő szervezeteknek, nagy segítség volt a mindennapokban az ÉKFI, az Érdi Polgárőrség, az Érdi Rendőrség, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, és nem utolsó sorban Érd Megyei Jogú Város vezetése.

 

 

 

Érd, 2019. szeptember 20.

 

 

 

                                                                                                            Mórás Zsolt