Tisztelt Közgyűlés!

 

A 2019-ban végzett önkormányzati képviselői tevékenységemről a 2. számú választókerületet érintően az alábbiakban számolok be. Önkormányzati képviselőként az alábbiakat tűztem ki célul:

 • Helyi gazdaság erősítése, Kis- és Középvállalkozások (KKV) helyzetbe hozása
 • Újabb utak, közművek építése, meglévők felújítása, infrastruktúra fejlesztése
 • Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskolabővítése, rekonstrukciója, új óvoda építése
 • Fácán közi lakótelep jogi helyzetének rendezése, csatorna problémáinak megoldása
 • A választók folyamatos képviselete az önkormányzati munkában, kapcsolattartás

Ezen célkitűzések mentén képviselőként az alábbiakról számolok be.

 • A Gulyás Tanya környékén meglévő, közel 6 hektáros önkormányzati területen létrehozandó Érdi Technológiai és Innováció Park megvalósítása elkezdődött. A közművesítési munkák zajlanak és már megvannak az első jelentkezők is, akik gyárat építenének. Így beindulhat az a program, amely magas hozzáadott értéket képviselő, jól fizető munkahelyeket és helyi adóbevételt teremtő beruházás lehet.
 • 2019-ben a 2. sz. választókerület rendelkezésére álló képviselői keretből a Keselyű utca és a Titkár utca egy szakasza kapott aszfalt burkolatot. A Velencei úton járda épült.

A Fürj utcában megvalósítás alatt van a nagyon régi ivóvízvezeték cseréje, a házi bekötésekkel együtt, megfelelő úthelyreállítással együtt. Az egész Tisztviselőtelepet érintő ivóvíz-vezeték rekonstrukció nyomán a Képviselő utca szinte teljes egészében új aszfalt burkolatot kapott. Befejezés előtt áll a Tisztviselőtelep ivóvíz hálózatának fejlesztése és a nyomásfokozó állomás beépítése, amelynek segítségével növekedni fog a környék ellátásnak biztonsága.

 

Az idei évben is egyik legnehezebb kérdés a NIF Zrt által megvalósított 40-es vasút felújítási munkálatai voltak. Sok vitát folytattunk a kivitelezőkkel és az állami beruházóval.

 

Az utca lakóinak kérésére Tisztviselőtelepen forgalmi rend átalakítás keretében több utcában kihelyezésre kerültek 30-as táblák, illetve megállni tilos tábla az Ercsi úton, a Kós Iskola előtt, forgalom korlátozás az Irén utcában, stb.

 

A Jegyző utca- Intéző utca kereszteződésében a táblák kihelyezésén kívül egyéb közlekedésbiztonsági intézkedésekkel sikerült elérni, hogy a korábban erősen balesetveszélyes csomópontban azóta nem történtek balesetek.

 

 • 2019-ban sikerült befejezni a Felső utcai Tündérkert óvoda épületének felújítását.

A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény régi – még nem felújított – részén befejeződtek a munkálatok. Ezzel a teljes épület megújult és modern, XXI. századi körülmények között folyhat a gyógyítás.

A Fehérvári út - Bagoly utca sarkán levő telken befejeződött az új egészségház építése. Itt az új háziorvosi rendelők mellett egy új gyógyszertár is létesül. Több bankkal folytatott tárgyalások eredményeképpen lesz bankautomata is.

 

 • A Fácán közi társasházak ügyében hatalmas előrelépés történt.

A Közgyűlés előterjesztésemre korábban elfogadta azt a határozatot, hogy az önkormányzat igényelje a terület ingyenes átadását, hogy végre hosszú évtizedek után rendezni lehessen a tulajdoni viszonyokat, a szennyvíz közművet és az utcákat is.

 

Két lakossági fórumot is tartottunk a témában, amelynek végén az érintettekkel megbeszélve a kérdést megtaláltuk azt a jogi megoldást, amelynek végén az érintettek ingyen megkaphatják az ingatlanukhoz tartozó telekrészt.

 • A választók folyamatos képviselete az önkormányzati munkában, kapcsolattartás

Képviselői fogadóórámon valamint nyilvános mobiltelefonomon vagy e-mail-ben heti szinten valamint nyilvános mobiltelefonomon vagy e-mail-ben heti szinten 3-4 megkeresést kaptam. A leggyakoribb témakörök az alábbiak voltak:

 • Idén is a legtöbb megkeresést az Érd Nagyállomásnál zajló munkálatokkal kapcsolatban kaptam. Rendszeresen jártam a helyszínen egyeztetni a kivitelezőkkel a lakossági panaszok enyhítése érdekében.
 • Részt vettem az Intéző utcai társasház Közgyűlésein, amelyen a felújítással kapcsolatos kérdésekben született előzetes elvi döntés.
 • Több lakossági fórumot tartottunk a Tolmács utcai kovácsüzem zaj problémáival kapcsolatban, a Közgyűlésen is felszólaltam, kérve a hatósági közbenjárást a problémák enyhítésére.

Idősügyi Tanács elnökeként sikerült támogatást nyújtanunk a város idősebb lakóinak, kiemelten a Nyugdíjas Kluboknak.

Idén már másodszor szerveztük meg a Fogoly utcában a környéken népszerűvé vált utcabált, „Madárzsúr” néven. A főszervező Molnárné Fónyad Annát és lokálpatrióta segítő társait minden tekintetben támogattam, hisz minden ilyen esemény egy kiváló alkalom arra, hogy a helyi kisközösségek erősebbek legyenek. Továbbra is lehetőségeimhez mérten mindenben támogattam az Erdélyi Magyarok és Székelyek Érdi Egyesületét, amely idén is több hasznos programot szervezett a városban lakók részére.

Kétheti rendszerességgel (de szükség szerint bármikor, főleg esőzések idején) bejárom a 2. sz. választókerületet, ahol önkormányzati képviselőnek választottak. Általában azokkal szoktam személyesen is találkozni, akik pont akkor otthon vannak. A bejárás során tapasztalt problémákat írásban jelzem az illetékes szolgáltatók, hatóságok irányába.

A Facebookon több olyan csoport is létrejött korábbi években, amely a választókerületben lakók szűkebb környezetéről szól. Ilyen pl. a „Érd madárneves utcáinak lakói” illetve „Tisztviselőtelepen élők” csoportjai. A főként a Facebookon aktív érdi polgárokkal egy nagyon tartalmas, a város fejlődését és fejlesztési lehetőségeit részletesen taglaló párbeszéd folyik folyamatosan illetve a felvetett kérdésekre gyorsan lehet reagálni. Igyekszem a hozzám eljutott közérdekű információkat minél előbb megosztani a közösségi média segítségével is.

Az Érd Ófalu-Újfalu Településrészi Önkormányzat tagjaként képviselem az Újfalu városrész érdekeit. A választókerületem nagy részét is magába foglaló Újtelep- Sasváros Településrészi Önkormányzat munkáját képviselőként is igyekszem segíteni.

Alpolgármesterként segítettem Polgármester Úr munkáját, megbízása alapján helyettesítettem azokban az ügyekben, amelyeket rám bízott. Köszönöm T. Mészáros András Polgármester Úrnak és önkormányzati képviselőtársaimnak a folyamatos támogatást, hisz eredményt csak közösen, csapatmunkával tudunk elérni.

 

Érd, 2019. szeptember 20.

 

 

 

                                                                                        Simó Károly