Tisztelt Közgyűlés!

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdésének k) pontja szerint a települési képviselő a törvényben foglaltaknak megfelelően köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.

 

A fenti rendelkezés végrehajtása érdekében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 46. § (2) bekezdése előírja, hogy a képviselői munkáról szóló tájékoztatót a képviselőnek írásban be kell nyújtani a Közgyűlésnek.

 

A 2014. évi helyi önkormányzati választásokon a 12. számú egyéni választókerület mandátumát nyertem meg. Az alábbiakról szeretném tájékoztatni a választókörzetemet a 2019-es évről:

 

 • A képviselői keretből a Darukezelő utca Iparos úti torkolatánál épült járda. Itt ebben az évben még az úttest műszakilag megfelelő kiszélesítését és megerősítését is meg kell oldani ebből az összegből.
 • Az idei ősz folyamán – ugyancsak a képviselői keretből leaszfaltozzuk az Ács utca egy szakaszát, itt ugyanis már többször beszakadt az úttest egy-egy szakasza és sérüléssel járó baleset is történt.

 

 • Városunkban rendelet teszi lehetővé azt, hogy 50 % lakossági önerőt illetve 50 % önkormányzati költségvetési forrást igénybe véve megoldható egy-egy utcaszakasz aszfaltozása. Az utóbbi két évben a Nyomdász, a Művezető, az Öntő és az Olvasztár utcák egy-egy szakaszán épült szilárd útburkolat a rendelet vonatkozó előírásai szerint.

 

 • Ebben az évben több utcabál is volt Takács Éva szervezésében. A jó hangulatú összejöveteleken idén is sokan vettek részt.

 

 •  A Búvár utcában megnyílt az új óvoda. Mellette az általános iskola építése van folyamatban.
 • Egy új bölcsőde is megépül a Favágó utcában.
 • Környezetvédő csapatok Macsotai Tibor polgárőr parancsnok vezetésével ebben az évben is szerveztek szemétgyűjtő akciót Fenyves-Parkváros külső területein.
 • Továbbra is szeretném felhívni a figyelmet arra, miszerint a Favágó utcai önkormányzati területen gyakoriak a közösségi programok. A nyári napközis táboron kívül több más jellegű diákprogramot is szerveztek a nyár folyamán. Augusztusban az idén is itt volt a lecsó fesztivál és ősszel most is itt rendezik meg a Roma Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Napot. Javaslom, hogy mindazok, akik ezen a helyen – az épület tágas beltérrel és berendezett konyhával is rendelkezik – színvonalas közösségi programot szeretnének rendezni, vegyék fel a kapcsolatot az önkormányzattal.

 

 • Az INTERSPAR áruháznál az Aszfaltozó utcában új Közösségi Ház működik. Könyvtár és többféle klub jellegű tevékenység kap itt helyet. A lakossági fórumokat is itt tartjuk. Ebben az épületben megrendezhetők különböző közösségi programok is.

     

 • Az idén is, mint ahogy immár 21 éve, részt vettem minden városi rendezvényen, megemlékezésen, ünnepen.

 

 • A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke, valamint a Sport és Ifjúsági Bizottság tagja vagyok. A Közgyűlésben elvégzett feladatokon kívül a képviselői munkám jelentős részét a szakbizottságok hatáskörébe tartozó előterjesztések, határozati javaslatok és önkormányzati rendeletek előkészítésében, megvitatásában, a döntések meghozatalában való munka teszi ki.

 

 

Érd, 2019. szeptember 20.

 

 

 

                                                                                                            Szabó Béla