Tisztelt Közgyűlés!

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdésének k) pontja szerint a települési képviselő a törvényben foglaltaknak megfelelően köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.

 

A fenti rendelkezés végrehajtása érdekében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 46. § (2) bekezdése előírja, hogy a képviselői munkáról szóló tájékoztatót a képviselőnek írásban be kell nyújtani a Közgyűlésnek.

 

 

Megválasztásom óta a képviselői munkám során folyamatosan intenzív kapcsolatot tartok az érdi választópolgárokkal, lakosokkal, így 2019 évben sem volt ez másképp. Állandóan hívható telefonszámom és havi rendszerességgel minden második pénteken tartott hivatalos fogadóórám az Érdi Újságban is megtalálható. Meggyőződésem szerint, a képviselői munka egy szolgálat és én eszerint is cselekszem. Az elmúlt időszakban a hozzám forduló lakosok problémáinak, a közgyűlésen való felvetésével, mind pedig az önkormányzat segítségével való megoldásukkal is próbáltam az érdi lakosokat szolgálni. Lakossági megkeresések alapján többször szólaltam fel a közgyűlésben, az alábbi problémák orvoslásának érdekében:

A helyi médiákban tapasztalható egyoldalú tájékoztatás megszüntetése és a korrekt és elfogulatlan megvalósítása érdekében.

Papi-földeken megvalósuló víztározó és szabadidő park és a tavaszi - nyári időszakban megjelenő parlagfű probléma kapcsán.

Idén is folyamatosan kértem – sajnos minden esetben sikertelenül - a városvezetést, hogy végre történjen meg a lakótelepi közösségi területek fejlesztése.

Több képviselőtársammal együtt hosszú idő óta követelem, hogy valósuljon meg a lakótelepi közterületek fejlesztése.

Az Érdligeti posta bővítése, az alközpontok fejlesztése, a katasztrofális közvilágítási állapotok felszámolása, az érdi aszfalt utak és járdák bővítése kapcsán idén is számos esetben szorgalmaztam a megoldáskeresést.

 

A közterületek rendezetlenségével, a MÁV szolgáltatásának anomáliáival, a zajló beruházások és az ezek kapcsán kialakult tűrhetetlen és tarthatatlan állapotok megszüntetésével kapcsolatban pedig igyekeztem minden tudomásomra jutó problémát felvetni a közgyűlésben és megoldást találni rájuk.

 

A Közgyűlési felszólalások és kérdések mellett konkrét problémák megoldásával vagy a probléma jelzésével igyekeztem szolgálni az engem megkereső polgárokat és a város összes lakóját.

Ilyen évente jelentkező probléma a közvilágítást eltakaró illetve az utak melletti és közterületeken lévő rendezetlen növényzet kérdése, amelyről számtalan panasz érkezett hozzám. A lakossági panaszok miatt a polgármesteri hivatal illetékes irodájához fordultam és segítségüket kértem, hogy a város egész területén levő, kivágást vagy más beavatkozást igénylő munkákat végezzék el. Ezek kapcsán új elem, hogy az elvégzett munkák minőségével, a keletkező zöldhulladék elszállításával kapcsolatban, számos panasz érkezett hozzám. Ezek megoldása nem tűr halasztást és nem politikai kérdés, így nem igazán értem, hogy a többségi frakció ezeket a kérdéseket miért utasítja el minden alaklommal.

Továbbra is küzdök azért, hogy a mindannyiunk életét megnehezítő, olykor megkeserítő problémák az utak állapota és a járdák hiánya, illetve a kátyúk mielőbbi befoltozása megtörténjen. Sajnos ebben a küzdelmemben sokszor falakba ütközöm a Fideszes többség részéről.

Sajnos vannak problémák, amelyek megnyugtató megoldására még várnunk kell, de mint eddig is, ezután is képviselem a város lakosai által felvetett ügyeket és mindent megteszek a megoldásukért. Sajnos a 2019-es évben is megmaradtak azok a problémák, melyek egyértelmű és megnyugtató megoldására kisebbségben dolgozó képviselőként a többségi frakcióval szemben nem látok lehetőséget. A teljesség igénye nélkül ilyen a lakótelepi fejlesztés kérdése. A lakótelepen élők megérdemlik, hogy egy nagy volumenű közterület fejlesztést kapjanak, amely során megújulnának a parkok, játszóterek és kutyafuttató, sportpálya és utcai illetve közterületi bútorok kerüljenek elhelyezésre, amelyek 21. századi minőséget és színvonalat képviselnek. Továbbra is fontos lenne, hogy a lakótelepnek külön körzeti megbízottja legyen, aki vigyázz a rendre.

Ahogyan eddig is, ezután is, mindent megteszek a jövőben is azért, hogy az önkormányzat kényszerítse rá a Magyar Államvasutakat a területeinek tisztántartására, illetve a területén lévő vízelvezetők karbantartására és menetrendjének betartására. Sajnos az a hanyagság, amit a MÁV művel városunkban, az tűrhetetlen.

Továbbra is kiemelt célom, hogy megszűnjön a Balatoni úton tapasztalható veszélyhelyzet, amit a takarékszövetkezetnél található rosszul kiépített zebra jelent, amit át kell építeni és biztonságossá kell tenni, illetve a Balatoni út mentén lévő kerékpárutat és a járdát is sürgősen fel kell újítani.  Nem szabad megvárni, hogy ott újabb tragédia történjen.

Tovább küzdöttem azért, hogy városunkban végre a mostani igazságtalan és a lakosságot durván megterhelő építményadó rendeletet megváltoztassuk és egy igazságos közteherviselésen alapuló új rendelet legyen. Lehetőségeimhez mérten továbbra is képviselem, hogy városunkban minél több új aszfaltos út és járda épüljön.

Meggyőződésem, hogy az önkormányzatnak szerepet kell vállalnia a lakásproblémák megoldásában és szükség van egy a helyi szükségleteket figyelembevevő önkormányzati lakásprogramra, magas energiahatékonyságú szociális és bérlakások létesítésére, építésére és/vagy vásárlására.

Fontosnak tartottam, hogy részt vegyek a városi intézmények rendezvényein és a városi rendezvényeken is. Kiemelten kell foglalkozni azzal, hogy a jelenlegi vezetés által ásott árkokat betemessük, és Érden a megemlékezések, események közösségi élményt jelenthessenek, ne pedig a széthúzás, a pártoskodás szellemét vigyék át a köztudatba

Hiszek abban, hogy szolgálnunk kell a városunkban élőket ezért a közvetlen állampolgári beszélgetések mellett szoros kapcsolatot kell tartanunk a helyi civil és érdekképviseleti szervezetekkel is.

Küzdök azért, hogy a jelenleg erősen kérdéses, sok esetben korrupciógyanús közbeszerzések végre nyílt, követhető és a helyi vállalkozásokat előnyben részesítő módon történjenek meg.

A jövőben is az átlátható, transzparens érdi közéletért szállok síkra. Követelem majd, hogy ne fordulhassanak elő olyan a város üzemeltetésével kapcsolatos gyanús ügyek, melyek komoly zavart keltettek az idei évben is. Ilyen a kézilabda és más helyi klubok körüli gyanús és megengedhetetlen ügyek ne feketíthessék be a város működését, az azt vezető közszolgálatot ellátó vezetőket.

Fontosnak érzem, hogy a képviselő szolgálata során részt vegyen a város hétköznapi; mindennapi életében is, ezért amikor csak tehetem, részt veszek önkormányzati és nem önkormányzati szervezésű rendezvényen is. Az elmúlt időszakban tartalmas és értékes beszélgetéseket folytattam sok városi prominens személyekkel, egyházi személyekkel, sportolókkal, ezek a találkozások segítettek abban, hogy szeretet városom iránti szolgálatomat még jobban tudjam teljesíteni.

Meggyőződéssel vallom, hogy Érdnek végre a fejlődés útjára kell lépnie. Ez pedig nem merülhet ki a propagandaszerű kinyilatkozásokban. A fejlődésnek olyannak kell lennie, mely a város lakóival, az itt élőkkel közösen meghatározott célok mentén zajlik. Oda kell figyelnünk arra, hogy a fejlődés abba az irányba mutasson, mely elégedettséggel, sőt elvárható, hogy büszkeséggel töltse el a választóinkat, végső soron Érd lakosságát!

 

Kérem a Közgyűléstől rövidített tájékoztatóm elfogadását.

 

 

 

Érd, 2019. szeptember 20.

 

 

 

                                                                                                            Szűcs Gábor