Tisztelt Közgyűlés!

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdésének k) pontja szerint a települési képviselő a törvényben foglaltaknak megfelelően köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.

 

A fenti rendelkezés végrehajtása érdekében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 46. § (2) bekezdése előírja, hogy a képviselői munkáról szóló tájékoztatót a képviselőnek írásban be kell nyújtani a Közgyűlésnek.

 

A 2014. évi helyi önkormányzati választásokon az 5. számú egyéni választókerület mandátumát nyertem meg. Az alábbiakról szeretném tájékoztatni a választókörzetemet:

 

Mint választott független képviselő folyamatosan résztvevője vagyok Érd Megyei Jogú Város Közgyűlés munkájának. A közgyűlési munka mellet két bizottságban végeztem még képviselői munkámat. A Sport és Ifjúsági valamint a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságban képviselői tagként dolgoztam.

Sok érdekes döntés született az idei évben Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésében.

 

Egy kisebb lista a teljesség igénye nélkül:

 

  • T. Mészáros András saját hatáskörben elvont Érd Megyei Jogú Város Sport és Ifjúsági Bizottság sportszervezetek részére kiírt pályázati keretéből tízmillió forintot. Így a sportszervezetek ennyivel kevesebb pályázati forrásból kaphattak támogatást! Többször hivatalosan, egyebek napirendi pontban feltett kérdésemre sem kaptam megfelelő választ arra a kérdésre, hogy milyen szándékkal, megfontolással és célból rövidítette meg T. Mészáros András a kiírt keretet?
  • A márciusi közgyűlésen tovább folytatódott az Érd és Térsége Szennyvíztársulás, majd Érd és Térsége Közműtársulás vajúdása. Láthatóan még a rájuk bízott csatorna beruházással sem boldogultak, máris tovább görgette a közgyűlési többség a céget egy másik néven. A csatorna beruházás tisztességes és mindenki számára hozzáférhető és transzparens módon működő elszámolása és a cég végelszámolása helyett, tovább folytatódik az ellenőrzés nélküli közpénz elköltése Kovács Péter Barna tovább regnáló ügyvezető igazgató vezetésével!
  • Az első bekezdésben leírt tízmillió forint felhasználására egy előterjesztést nyújtottam be azzal kapcsolatban, hogy a Móra Ferenc Általános Iskola autista gyermekeket foglalkoztató részlegének udvarát újítsuk fel. Bár a bizottsági üléseken minden képviselő támogatta az előterjesztést a közgyűlésre már „megváltozott a véleményük” és T. Mészáros András javaslatára leszavazta a közgyűlési többség az előterjesztésemet!
  • stb.stb.stb

 

A 2019-es évben a következő munkák elvégzésére került sor a választókerületemben:

 

  • Hernád utca szegéllyel, szilárd útburkolattal való ellátása az utca teljes hosszában 3,5 méteres szélességben (képviselői keret felhasználásával)
  • Berettyó utca, szilárd útburkolattal való ellátása 3,5 méteres szélességben (képviselői keret felhasználásával, kb. 100 méter hosszúságban)
  • Duna utca teljes hosszában járda felújítás (képviselői keret terhére)
  • Szegfű utca – Tulipán utca kereszteződésében, vízelvezető K-szegély kiépítése 30 méter hosszúságban

 

 

Érd, 2019. szeptember 20.

 

 

 

                                                                                                            Tekauer Norbert