Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdésének k) pontja szerint a települési képviselő a törvényben foglaltaknak megfelelően köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.

 

A fenti rendelkezés végrehajtása érdekében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 46. § (2) bekezdése előírja, hogy a képviselői munkáról szóló tájékoztatót a képviselőnek írásban be kell nyújtani a Közgyűlésnek.

 

2019. október 13-án nyertem el a 3. sz. választóinak bizalmát. A mostani a második képviselői beszámolóm, de választóim folyamatosan nyomon követhetik munkámat mind a közösségi oldalakon, mind pedig az Érd Médiacentrum különböző felületein is.

 

Sajnos, a mögöttünk álló 12 hónap sem volt mentes a Covid-19 okozta nehézségektől, hisz előző beszámolóm készítésekor sem tudott a Közgyűlés ülésezni, és ez egészen 2021. június végéig így is maradt. Ezért csupán 5 Közgyűlés lett összehívva ebben az időszakban, melyeket élőben követhettek és tudósítások is születtek minden esetben.

 

Az ÉKFI-hez és a Városüzemeltetéshez ebben a 12 hónapban is több mint 30 ügyben kezdeményeztem intézkedést, ezeket lentebb foglalom össze. Ezekhez minden esetben hozzátartozik az utánkövetés, esetenként további intézkedés kérése.

 

Az alábbi ügyekben sikerült látható eredményt elérnem:

 

 • 2020-ban kezdődött, de 2021 tavaszán készült el a Túzok utca teljes javítása mintegy 800 méter hosszan, így már aszfaltozott út vezet a Bíbic utcától egészen a Zámori útig. Ez utóbbi kereszteződést pedig majd a Zámori út teljes felújításakor fogja ismét megnyitni a NIF Zrt. Az átadás után a forgalmi rend is megváltozott, hiszen majdnem mindegyik kereszteződés egyenrangúvá vált, így a forgalmi rend megváltozására figyelmeztető táblákat is ki kellett helyezni.

 

 • A gépjárműközlekedés biztonságát javítja már két helyszínen is összesen három darab kültéri közlekedési tükör: kettő a Bölömbika-Bíbic utcák kereszteződésében, egy pedig a Pelikán-Vadlúd utca kereszteződésében. Mindkét helyszínen javult ezáltal a kereszteződések beláthatósága.
 • Novemberben kezdődött a munka, és már használható, de utójavítások még várhatók a kb. 700 méter hosszú Vöcsök utcában is, mely ezzel a ciklusom alatti második újonnan aszfaltozott utca lett a választókerületben.
 • Ugyancsak nagy előrelépés történt a Bíbic utca elején a volt gyakorlókert területén, ahol az MLSZ pályázatán még korábban elnyert ovifocipálya került kialakításra, megadva ezzel az első lökést a terület revitalzációja és rehabilitációja irányába. A street workout park, játszótér, közösségi tér és pihenőpark kialakítása a következő évek lehetőségeitől függ, de továbbra sem adtam fel azt a célomat, hogy ez a mostani képviselői ciklusomban megvalósuljon.
 • A gyakorlókert közvetlen szomszédságában található, a Bíbic-Varjú utcákat összekötő vasúti aluljáró is megújult, street art stílusban került fel 10 madár képe, köszönhetően Wolf Katalinnak a Szepes Gyula Művelődési Központ vezetőjének és az érdi iskolák diákjainak, valamint legfőképp az idei Street Art győztesének, Varga Lászlónak köszönhetően.

 

Kritikus és sok éve ígért beruházás a Vadlúd utca-Zámori (Sóskúti) utak kereszteződésének rekonstrukciója, írtam tavaly. Ugyan még nem vonultak fel a munkagépek sem itt, sem a projekt másik végénél, a Fehérvári-Zámori utak kereszteződésénél, de mindkét beruházásra kiírták már a közbeszerzést, remélhetőleg tavaszra megköttetnek a szükséges szerződések, és a munkák is megkezdődnek. Ennyire közel még sohasem állt a megvalósuláshoz a Zámori út teljes felújítása!

 

Választókerületemet továbbra is rendszeresen (átlag 2-3 hetente) körbejárom, a feltárt problémákat a megfelelő helyen mindig jeleztem, az ÉKFI-től mindig gyors megoldást kaptam.

 

A korábban felsoroltakon kívül néhány konkrét ügyet, eseményt emelnék még ki csupán abból a több tucatból, melyben személyesen közreműködtem az elmúlt egy évben:

 

 • Majd’ mindegyik murvás utca kapcsán szükség volt karbantartásra, gréderezésre
 • A nyár során felmerült (majd őszre megoldódott) hulladékszállítási problémák idején igyekeztem az ideális (és lehetőség szerint gyors) megoldást elősegíteni, gyorsítani a kommunikációt az ÉTH és az ingatlantulajdonosok között
 • Több alkalommal kellett sürgős intézkedést kérnem csapadékvíz okozta kárelhárítás miatt a Túzok utcában, a Csíz utcában és a Vöcsök utcában, de mindegyik esetben gyorsan és szakszerűen intézkedett az ÉKFI, akiknek ezúton is köszönöm az együttműködést
 • Sikerült végre kijavítani a Szent István út – Deák Ferenc utca kereszteződésében a csatornafedelet, mely áthajtáskor még több utcával távolabb is zavaróan hangos volt, szinte lehetetlenné téve ezzel a pihenést a környék lakói számára

 

Mivel megszokhatták már tőlem, hogy őszintén beszélek arról is, amit (még) nem sikerült megoldani, de mindegyiken rajta tartom a figyelmemet, nem hagyom elúszni az ügyeket. Ez az idei beszámolómban sincs másképp:

 

 • A Vadlúd utca tárnoki oldalán lévő szeméthegy továbbra is csúfítja a képet, rágcsálóknak is otthont adva. Ha visszaolvassák a tavalyi beszámolómat, akkor is írtam, hogy rendkívül összetett ügyről van szó, amelyre ráadásul nem is Érd tud megoldást találni. Azonban annyi előrelépés történt az ügyben, hogy a NAV Pest megyei Igazgatósága Végrehajtási Osztály  „….. meghatározott végrehajtási cselekmény elvégzésére irányuló eljárást folytat a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztálya, mint behajtást kérő hatóság által 2021. április 30-án küldött …… megkeresése alapján.” Ez mindenképp új, 2021-es fejlemény a sok éve húzódó ügyben, és ebből a rövid idézetből is látszik, hogy a Járási Hivatal három főosztályát is megjárta az ügy, mire a végrehajtást kérték. Mindenképp biztató és optimizmusra okot adó jel, hogy a körülmények tisztázása után az Adóhivatal veszi kézbe a végrehajtást, mely nem újabb anyagi jellegű bírság kiszabása lesz, hanem a szemét eltüntetése a kötelezett költségére.

 

 • Ugyancsak nincs még megoldás a Sasvárosi rendelőhöz telepítendő bankomat kérdésére, mellyel kapcsolatban Simó Károly képviselőtársammal közösen próbálunk megoldást, újabb alternatív helyszínt javasolni. Sajnos több műszaki akadály merült fel (egyik sem a város részéről), melyet nem lehet az adott helyen megoldani.

Természetesen, ahogy korábban is, most is részt vettem a városi rendezvényeken, megemlékezéseken, díjátadókon, jótékonysági eseményeken, krízisidőszakban az ételosztásban, közterületeinken szemétszedési akcióban, a Sport Bizottság elnökeként pedig a városi civil szervezetek és sportegyesületek egyes rendezvényein, sporteseményein.

 

Októberben Szűcs Gábor alpolgármesterrel és Dózsa Lajossal a Kós Károly Technikum igazgatójával, valamint Szczerba Rolanddal az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnökével testvérvárosi látogatást tettem Lubaczowban, ahol a két város tanintézményei közötti együttműködés fejlesztése volt a két nap témája.

 

Képviselőként, illetve frakcióvezetőként néhány alkalommal adtam nyilatkozatot az Érd TV-nek, az ÉRD FM-nek, a Buda Környéki TV-nek, választóim pedig akár e-mailben, akár telefonon vagy egyéb csatornán mindig elértek, választ kérdéseikre minden esetben rövid határidőn belül tudtam adni.

 

A jövőben hasonló intenzitással kívánom képviselői munkámat végezni, ehhez kérem választóim további bizalmát, a Közgyűléstől pedig beszámolóm elfogadását!

 

Érd, 2021. december 7.

 

 

 

 

 

Lengyel Péter

Önkormányzati képviselő

Érd MJV, 3. sz. választókerület