Tisztelt Közgyűlés!

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdésének k) pontja szerint a települési képviselő a törvényben foglaltaknak megfelelően köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.

 

A fenti rendelkezés végrehajtása érdekében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 46. § (2) bekezdése előírja, hogy a képviselői munkáról szóló tájékoztatót a képviselőnek írásban be kell nyújtani a Közgyűlésnek.

 

A 2019-es önkormányzati választások óta a V.É.D. Városunk Érdekében Dolgozunk Polgári Egyesület listás képviselőjeként látom el feladataimat. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésében az egyetlen frakción kívüli képviselőként tevékenykedem.

Az önkormányzat szempontjából a 2021-es év első fele egyenes folytatása volt a 2020-as évnek. A járványhelyzet miatti veszélyhelyzeti előírások okán az év első felében – januártól júniusig – Érd Megyei Jogú Város nem tartott Közgyűlést, valamint a bizottsági ülések is elmaradtak! A városvezetés –talán tanulva az előző év hasonló időszakából – kiküldte a képviselőknek az aktuális előterjesztéseket és véleményezést is kért róluk, bár általában igen rövid határidőt meghagyva erre, amely idő nem minden esetben volt alkalmas az előterjesztések teljes körű megismerésére és véleményezésére!

Az első Közgyűlés 2021. június 29-én lett összehívva, és az év végéig már a normál jogrend szerint működött a városi közgyűlés. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésében továbbra is azt a vezérelvet követtem – a delegáló V.É.D. Egyesület tagjaival teljes egyetértésben –, hogy minden előterjesztést, ami megítélésünk szerint szeretett városunk Érd fejlődését, stabilitását, működését elősegíti, azt támogatjuk, támogatom. Függetlenül az előterjesztő személyétől, hovatartozásától és pártállásától! Ezzel szemben nem támogatandó részemről semmilyen előterjesztés, amely mögött képviselői és/ vagy politikai hangulatkeltés, pártérdek húzódik meg. Valamint – sajnos erre is volt példa – Érd Megyei Jogú Város nevének felhasználása önös érdekből. Kiemelném még, hogy semmilyen formában nem támogatom, támogattam a városi közvagyon csökkenésével járó előterjesztéseket, mint például a város tulajdonában álló ingatlanok értékesítést és nem támogatom, támogattam a város hitelállományának bármilyen módon történő megnövelését sem!

A képviselői munkám részeként minden nap a nap huszonnégy órájában elérhető vagyok a hivatalos önkormányzati telefonszámomon. Általában vagy ezen keresztül vagy személyes találkozások alkalmával érkeznek lakossági megkeresések hozzám. Mivel külön választói körzet nem tartozik hozzám így elmondható, hogy a város egész területéről érkeznek a megkeresések hozzám. Ezeket, ha tudom orvosolni egyedül, akkor megteszem, de többször fordult már elő, hogy az adott körzethez tartozó képviselőt tájékoztatva, vagy vele együtt sikerült a megkeresések érdemi részét megoldani!

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése mellett két bizottság, a Pénzügyi és a Sport Bizottság munkájában veszek részt aktívan! A bizottsági munkánál a fent leírtak szerint dolgozom, legyen szó akár a költségvetést, a városi tulajdonú cégek működését, akár a sportszervezeteket érintő kérdésekről! Fontosnak tartom ezen belül mind a cégekkel, mind a sportszervezetekkel való szoros együttműködését a városnak. Többekkel személyesen is folyamatosan tartom a kapcsolatot. Megismerve hozzáállásukat, véleményüket és a jövőre vonatkozó elképzeléseiket és éppen az aktuális munkájukkal kapcsolatos problémáikat, amelyben megpróbálok a segítségükre lenni!

Továbbra is az egyik legnagyobb probléma a városfejlesztéssel kapcsolatban, hogy a várost közvetlenül vagy közvetve érintő gazdaságfejlesztések, amelyek az alapjai lehetnek egy stabil, városi költségvetésnek ezáltal megadják a fejlődés alapját még koncepció szintjén sem találhatóak meg a városvezetés részéről. Ebben a kérdésben minden elvesztegetett idő sokszorosára van szükség az elmaradt hiányosságok pótlására!

Beszélni kell még a város költségvetését és a működését súlyosan befolyásoló több mint négyszázmillió forintos bíróság által jogerősen megítélt kártérítésről, amelynek a fedezetével nem rendelkezik a város, így ennek a helyzetnek a megoldása a legfontosabb feladatok közé tartozik!

 

 

Érd, 2021. december 14.

 

 

 

 

                                                     Tekauer Norbert 

Képviselő V.É.D. Városunk Érdekében Dolgozunk Egyesület