Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdésének k) pontja szerint a települési képviselő a törvényben foglaltaknak megfelelően köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről. 

A fenti rendelkezés végrehajtása érdekében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 46. § (2) bekezdése előírja, hogy a képviselői munkáról szóló tájékoztatót a képviselőnek írásban be kell nyújtani a Közgyűlésnek. 

A megválasztásom óta eltelt időben az alábbiakról szeretném tájékoztatni a választópolgárokat: 

A 2014. évi önkormányzati választásokon történt megválasztásom óta törekedtem a képviselői munkám során a folyamatos kapcsolattartásra az érdi választópolgárokkal, lakosokkal. A folyamatos kapcsolattartásért állandóan hívható telefonszámom és heti rendszerességgel szerdánként tartott hivatalos fogadóórám az Érdi Újságban is megtalálható. Meggyőződésem szerint a képviselői munka az szolgálat. Az elmúlt időszakban a hozzám forduló lakosok problémáinak a Közgyűlésen való felvetésével, mind pedig az önkormányzat segítségével való megoldásukkal próbáltam szolgálni az itt élőket. Lakossági megkeresések alapján többször szólaltam fel a Közgyűlésben többek között a Papi-földek mielőbbi vízrendezéséért, a Tállya utcai óvoda mielőbbi felújításáért, az Érdligeti posta katasztrofális helyzete miatt, az alközpontok fejlesztéséért, a közvilágítás időszakos meghibásodásai okán, az érdi aszfalt utak és járdák bővítéséért. A Közgyűlési felszólalások és kérdések mellett konkrét problémák megoldásával igyekeztem szolgálnia az engem megkereső polgárokat és a város összes lakóját. Ilyen alkalom volt az őszirózsa utcai forgalomlassítás és szabálytalan behajtások megakadályozásának elérése. Lakossági panaszok miatt a polgármesteri hivatal illetékes irodájához fordultam és segítségüket kértem, hogy az őszirózsa utcai ámokfutást, amit az autósok száguldozása és teherautók szabálytalan behajtása jelentet sikerüljön felszámolni, a panaszokra sikerült is megoldást találni kikerültek az utca elejére és végére mind a forgalomlassító táblák és a nagy teherautók számára a behajtást korlátozó jelzések is. Valamint a Tétény ligeti vasútállomás környékén, az Árva utcai lakóházak és a vasúti töltés közötti területen lévő szeméthegyek felszámolásáért is közbenjártam. A környék lakosai panaszaikkal kerestek meg és jelezték számomra, hogy a környéken lévő szeméthegyek miatt félnek mind az egészségügyi kockázat, mind pedig a tűzveszély miatt és kérték, hogy próbáljam meg ezt az áldatlan állapotot felszámolni. Miután saját szememmel is meggyőződtem a helyzet súlyosságáról, ezután a problémát a közgyűlés elé tártam és felszólásomban kértem a városvezetést és az illetékes irodát az áldatlan állapotok mielőbbi felszámolásának érdekében, a felszólalásom után konkrét intézkedések történtek az illetékes iroda munkatársával és egy képviselőtársammal és a Magyar Államvasutak munkatársaival helyszíni bejárást tartottunk, ahol a MÁV munkatársai ígéretet tettek, hogy megadják a városnak a segítség és eltüntetik a területükön lévő szeméthegyeket.  A súlyos nyári viharok idején is próbáltam szolgálni a város lakosait és segíteni ahol csak tudtam. Fontosnak tartottam, hogy részt vegyek a városi intézmények és a városi rendezvényeken is. Többek között volt szerencsém részt venni az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium és az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium több rendezvényén is, de igyekeztem a Szepes Gyula Művelődési Központ, a Városi Galéria, Csuka Zoltán Városi Könyvtár programjain is megjelenni. Hiszek abban, hogy szolgálnunk kell a városunkban élőket ezért kapcsolatot kell tartanunk a helyi civil és érdekképviseleti szervezetekkel is, az elmúlt időszakban többek között jártam az Érdi Ipartestület rendezvényén, a Pest Megyei Kereskedelmi és Ipar Kamaránál, az Érdi Fogyasztóvédelmi Egyesületnél és folyamatosan próbálom tartani a kapcsolat a város nyugdíjas közösségeivel is. Fontosnak érzem, hogy a képviselő szolgálata során részt vegyen a város vérkeringésében, ezért amikor csak tehetem kézilabda meccsekre is kilátogatok illetve részt vettem az adventi ünnepségeken és sok más egyéb önkormányzati és nem önkormányzati szervezésű rendezvényeken is. Az elmúlt időszakban tartalmas és értékes beszélgetéseket folytattam sok városi prominens személyiséggel, egyházi személyekkel, sportolókkal amelyek mind segítettek abban, hogy szeretet városom iránti szolgálatomat még jobban tudjam teljesíteni.

Kérem a Közgyűléstől rövidített tájékoztatom elfogadását. 

Érd, 2015. december 02. 

 

 

Szűcs Gábor