Tisztelt Bizottság!

 

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 16/2019. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat fenntartásában működő közművelődési és közgyűjteményi intézmények a tárgyévet követő év március 31. napjáig munkájukról éves beszámoló benyújtásával számolnak be, melynek elfogadásáról a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság dönt.

 

A Szepes Gyula Művelődési Központ, a Csuka Zoltán Városi Könyvtár és a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója a 2021. évi szakmai tevékenységükről a részletes beszámolót elkészítette, melyek jelen előterjesztés mellékleteit képezik.

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására!

 

 

Érd, 2022. május 10.

 

 

 

Gregus László

elnök

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottsága - a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 16/2019. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdésében foglalt feladat- és hatáskörében eljárva - a Szepes Gyula Művelődési Központ 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:             Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottsága - a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 16/2019. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdésében foglalt feladat- és hatáskörében eljárva - a Csuka Zoltán Városi Könyvtár 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:             Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT III.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottsága - a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 16/2019. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdésében foglalt feladat- és hatáskörében eljárva - a Magyar Földrajzi Múzeum 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:             Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges