Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

 

Érd Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) a fenntartásában működő Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési hiány problémájának megoldása érdekében, pénzügyi támogatás iránti kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz.

 

A támogatásból a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda további működését kívánja biztosítani, mivel a megnövekedett energiaárak miatt a fenntartási költségek jelentős mértékben megnövekedtek, az óvoda költségvetése szinte csak a bérköltségek fedezésére elegendő.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete 63. § (2) bekezdés b) pontja alapján, 15 millió forintot meg nem haladó támogatási igény esetén a támogatás tárgya szerint illetékes szakbizottság javaslatára a Polgármester dönt.

 

Kérem, a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatot fogadja el!

 

Érd, 2022. december 5.

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága az SZMSZ 63. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva javasolja a Polgármesternek, hogy nyújtson 1.000.000,- Ft összegű pénzügyi támogatást a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda működési költségeinek biztosítására.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:             dr. Csőzik László polgármester

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.