A sportszervezetek pályázatán elnyert támogatással kapcsolatos szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elfogadása

 

Tisztelt Bizottság!

 

A versenysport önkormányzati támogatásának normatív szabályait Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) határozza meg.

 

A Rendelet 5. § (5) bekezdése alapján a sportszervezetek támogatására vonatkozó pályázati kiírást a Sport Bizottság teszi közzé a rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal, minden naptári év április 1. napjáig. A pályázatok elbírálásáról a Sport Bizottság dönt.

 

A Sport Bizottság 30/2022. (VI.14.) határozatában döntött a Sportszervezeti Pályázat elbírálásáról és a keretösszeg felosztásáról, melyből a Bizottság jelen üléséig az elszámolást benyújtó sportszervezetek közül, az

 

Dunai Krokodilok Sportegyesület

1 500 000 forint

Érd-El Sportegyesület

1 400 000 forint

Érdi Judo Club SE

1 400 000 forint

Érdi Spartacus S.C.

14 000 000 forint

Ares Hockey Club 94 Egyesület

1 000 000 forint

 

összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült.

 

A Rendelet 5. § (7) bekezdése alapján a nyertes pályázat esetén a támogatás összegének felhasználásáról, a vállalt feladat teljesítéséről a pályázó a következő naptári év március 31-ig köteles elszámolni és szakmai beszámolót készíteni. Az elszámolás és a szakmai beszámoló elfogadásáról a Sport Bizottság dönt.

 

A pályázók a szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtották. A szakmai beszámolók és az elszámolások bizonylatai a Sport Bizottság ülésén megtekinthetők.

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatokat!

 

Érd, 2023. május 19.

 

 

     Lengyel Péter

elnök

                                                                                                                  HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva – a Dunai Krokodilok Sportegyesület Érd Megyei Jogú Város 2022. évi Sportszervezeti Pályázatára benyújtott pályázatának szakmai beszámolóját és az 1 500 000 forint összegű vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

 

Határidő:         a döntés továbbítására – 2023. június 2.

Felelős:            Lengyel Péter elnök

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva – az Érd-El Sportegyesület Érd Megyei Jogú Város 2022. évi Sportszervezeti Pályázatára benyújtott pályázatának szakmai beszámolóját és az 1 400 000 forint összegű vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

 

Határidő:         a döntés továbbítására – 2023. június 2.

Felelős:            Lengyel Péter elnök

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

HATÁROZATI JAVASLAT III.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva – az Érdi Judo Club SE Érd Megyei Jogú Város 2022. évi Sportszervezeti Pályázatára benyújtott pályázatának szakmai beszámolóját és az 1 400 000 forint összegű vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

 

Határidő:         a döntés továbbítására – 2023. június 2.

Felelős:            Lengyel Péter elnök

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

HATÁROZATI JAVASLAT IV.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva – az Érdi Spartacus S.C. Érd Megyei Jogú Város 2022. évi Sportszervezeti Pályázatára benyújtott pályázatának szakmai beszámolóját és a 14 000 000 forint összegű vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

 

Határidő:         a döntés továbbítására – 2023. június 2.

Felelős:            Lengyel Péter elnök

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT V.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva – az Ares Hockey Club 94 Egyesület  Érd Megyei Jogú Város 2022. évi Sportszervezeti Pályázatára benyújtott pályázatának szakmai beszámolóját és az  1 000 000 forint összegű vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

 

Határidő:         a döntés továbbítására – 2023. június 2.

Felelős:            Lengyel Péter elnök

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges