Az olimpikonok, paralimpikonok támogatásához kapcsolódó pénzügyi elszámolás elfogadása

 

 

Tisztelt Bizottság!

 

A sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat anyagilag támogatja az olimpiai játékokra kijutási eséllyel pályázó érdi lakóhellyel rendelkező sportolókat, parasportolókat.

 

A rendelet 6. § (5) és (6) bekezdése alapján a támogatásról az önkormányzat a sportolóval támogatási szerződést köt, mely tartalmazza a támogatás elszámolásának szabályait, azzal, hogy támogatási kérelmek elbírálásáról és a támogatással való elszámolás elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága dönt.

 

A korábban támogatásban részesített olimpikonok, paralimpikonok közül a bizottság jelen üléséig az alábbi személyek nyújtottak be szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást:

 

Kőrösi Ágnes

800 000 forint

 

A támogatottak pénzügyi elszámolását a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Főosztálya ellenőrizte, az elszámolás bizonylatai Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottságának ülésén megtekinthetők.

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a pénzügyi beszámolókat!

 

Érd, 2023. május 19.

 

 

 

Lengyel Péter

elnök

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 6. § (6) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva – Kőrösi Ágnes az Érd Megyei Jogú Város Olimpikonok, Paralimpikonok támogatására kiírt pályázaton elnyert támogatásról szóló szakmai beszámolóját és a 800 000 forint vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

 

 

Határidő: a döntés továbbítására – 2023. június 2.

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges