A Fenntarthatósági Bizottság 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül Balla Imrét választja meg a Fenntarthatósági Bizottság elnökhelyettesének.

 

 

 

 

 

 

   Csépán István                                                                                  Andrasek Mónika

    bizottsági tag                                                                                                elnök