A Fenntarthatósági Bizottság 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi személyeket javasolják, hogy az üléseken állandó meghívottként vegyenek részt:

 

Szűcs Gábor alpolgármester                                        

Tetlák Örs alpolgármester

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda képviselője

Városrendészeti Csoport képviselője

Érdi Városi Polgárőr Egyesület képviselője

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény képviselője

Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. képviselője

 

 

 

 

 

   Csépán István                                                                                  Andrasek Mónika

    bizottsági tag                                                                                                elnök