Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata haszonbérbe adja a tulajdonát képező alább felsorolt ingatlanokat az AGRO-BENTA Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft-nek (2030 Érd, Velencei út. 1, adószám: 10546046-2-13, Cg. 13-09-063339):

 

  Százhalombatta külterület 

 

Helyrajzi szám:

 

 

Területe:

 

AK:

 

Művelési ága:

 

Tulajdoni lap III. része bejegyzés

0212/37

2 ha 9702 m²

108,41 AK

szántó

vezetékjoggal terhelt

0212/38

13 ha 8954 m²

507,18 AK

szántó

vezetékjoggal terhelt

 

 

A haszonbérlet időtartama: 2020. január 1-től 2025. január 1-ig. A haszonbérleti díj összege: bruttó 60.000,-Ft/ha/év, melyet egy összegben kell megfizetni a tárgyév október 15-ig.

A földhasználati jogosultság megszerzési feltétele a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII tv. 42. §-ban előírt nyilatkozatok megtétele, melyet a haszonbérlőnek legkésőbb a haszonbérleti szerződés megkötésekor be kell nyújtania.

 

Határidő: a haszonbérleti szerződés megkötésére 2019. december 31.

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

    Csornai Károly                                                                                       Csépán István

    bizottsági tag                                                                                              elnök