A Sport Bizottság – a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva – a Pro Iuventa Alapítvány Sport és Ifjúsági Keretre benyújtott, „Felsős gimnazista nyári tábor (Szólád)2019. augusztus 14-17. (szállás költség, étkezési költség, útiköltség, belépők díja, tárlatvezetés díja, eszköz és anyag költség a kézműves foglalkozáshoz, díjak, kupák, oklevelek, higiéniai eszközök)” című pályázatának szakmai beszámolóját és a 100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

 

A Bizottság megállapítja, hogy a támogatás fennmaradó része – 50.000,- Ft – kifizethető

 

 

Határidő: a döntés továbbítására – 2019. december 17.

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

 

 

Csépán István

 

Lengyel Péter

elnökhelyettes

 

elnök