A Fenntarthatósági Bizottság - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Hóangyal Alapítvány 2019. évi Természet – és Környezetvédelmi Keretre benyújtott „Egy hét a környezetünkért és egészségünkért” című pályázatának (elnyert támogatás: 600.000,- Ft) szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását elfogadja, és megállapítja, hogy a fennmaradó összeg (300.000,- Ft) kifizethető.

 

Határidő: a döntés továbbítására – 15 nap

Felelős: a Bizottság elnöke

 

 

 

 

 

 

      Balla Imre                                                                                     Andrasek Mónika

    bizottsági tag                                                                                                elnök