A Fenntarthatósági Bizottság – a „Virágzó érdi porta” elismerő cím alapításáról és adományozásáról szóló 11/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – 2020. évben

 

a II. kategóriában a következő ingatlantulajdonosokat díjazza

 

I.         helyezett Vászon Józsefné

II.        helyezett Hrács Józsefné

III.      helyezett Szerémi-Tóth Eszter

 

 

Határidő: a díj átadására a rendeletben foglaltak szerint

Felelős: Andrasek Mónika, a Bizottság elnöke

 

 

 

 

 

 

      Balla Imre                                                                                     Andrasek Mónika

    bizottsági tag                                                                                           elnök