A Gazdasági Bizottság – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/ 2003. (XII.02.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése alapján úgy döntött, hogy az Önkormányzat bérbe adja  a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény (cím: 2030 Érd, Felső u. 39. szám, helyrajzi szám: 22765) A épületében lévő 9-es számú, összesen 42 m2 alapterületű, összkomfortos önkormányzati lakást szolgálati jelleggel – 2020. október 1-től 2023. október 1-ig – a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény alkalmazottja, Tomasovszky Alexandra részére havi 33.600,- Ft + Áfa bérleti díjért. 

 

 

Határidő:         a szerződés aláírására 2020. október 1.

Felelős:            Dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

                Gál Alex                                                                           Csépán István

            bizottsági tag                                                                                 elnök