A Gazdasági Bizottság - a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény által előkészített - az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény által előkészített - a helyi közutak 2020/2021. időszakra vonatkozó téli üzemeltetési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

 

Határidő:        a határozat továbbítására 15 napon belül

Felelős:           Csépán István elnök

 

 

 

 

                Andrasek Mónika                                                                                  Csépán István

          elnökhelyettes                                                                                     elnök