A Gazdasági Bizottság – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – hozzájárul ahhoz, hogy a Szociális Gondozó Központ által a Bem téri Közösségi Házban, a Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Felnőttoktatási Intézmény részére roma fiatal felnőttek felzárkóztató oktatása céljára bérbe adott helyiség bérleti díja 2020. október 19-étől 2021. június 15-éig bruttó 100,- Ft/óra összegben kerüljön megállapításra.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

                Andrasek Mónika                                                                                  Csépán István

         elnökhelyettes                                                                                        elnök