A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 10 igen szavazattal, egyhangúlag - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörben eljárva – a Parkváros Gyermekeiért Alapítvány 2019. évi Kulturális Keretre benyújtott „Az erdélyi és vajdasági tertvériskolákkal való kapcsolatok ápolása hagyományteremtő céllal” című pályázatának szakmai beszámolóját és a 360.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 180.000,- Ft- kifizethető.

 

 

 

 

 

 

 

 

Varga László                                        Gregus László 

bizottsági tag                                                elnök