A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a Szociális Gondozó Központ szakmai, valamint az Intézményi Gondnokság pénzügyi beszámolóját a 2020. évi nyári napközis tábor lebonyolításáról.

 

Határidő: döntés továbbítására – 2020. október 30.

 

 

 

 

 

 

 

             Varga László                                                                        Gregus László 

             bizottsági tag                                                                               elnök