Érd Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottsága feladat- és hatáskörében eljárva - az alábbi döntést hozza:

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottságnak a Tehetséggondozó Ösztöndíjra benyújtott pályázatok elbírálásáról szóló 13/2020. (X. 22.) számú KÖMIB határozatát jelen határozat melléklete szerint módosítom.

 

A határozat módosítására tekintettel ösztöndíjban részesülő további 13 diák havi 5 ezer forint összegű ösztöndíjának kifizetéséhez szükséges költségvetési fedezet a 2020. évi költségvetés terhére, a polgármesteri keretből költségvetési átcsoportosítással kerül biztosításra 260 ezer forint összegben.

 

 

Határidő:         pályázók értesítésére – 15 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester