Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottsága feladat- és hatáskörében eljárva - az alábbi döntést hozza:

 

A Csuka Zoltán Városi Könyvtár 2021. évi munkatervét a határozat melléklete szerint jóváhagyom.

 

A munkaterv megvalósításához szükséges 3.410.000 forintnak az intézmény 2021. évi költségvetésébe való betervezése megtörténik.

 

 

 

 

Határidő:         fentiek szerint

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester