A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 10 igen szavazattal, egyhangúlag-a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva –a Mátyás Király Alapítvány 2019. évi Kulturális Keretre benyújtott „Mesék szárnyán” – Tankerületi irodalmi- és rajzverseny című pályázatának szakmai beszámolóját és a 200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 100.000,- Ft – kifizethető.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Varga László                                              Gregus László 

bizottsági tag                                                elnök