A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 10 igen szavazattal, egyhangúlag-a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva –az Érdligeti Református Ifjak Közösségéért Civil Társaság 2019. évi Kulturális Keretre benyújtott „Zenei fejlődés- zenei tábor” című pályázatának szakmai beszámolóját és a 150.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 75.000,- Ft – kifizethető.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Varga László                                         Gregus László 

bizottsági tag                                                elnök