Az önkormányzat által kiírt felhívásra érkezett kérelmek alapján – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 6. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a Sport Bizottságaz olimpikonok és paralimpikonok támogatására elkülönített összeget a határozat mellékletében foglaltak szerint osztja fel.

 

Határidő: azonnal

 

Felelős: bizottság elnöke

 

 

 

Csépán István

 

Lengyel Péter

 

elnökhelyettes

 

elnök

 

 

 

 

 

Melléklet a 26/2020. (VII.22.) határozathoz:

 

 

 

2020. évi

kérelmek

 

kérelmező

támogatás összege

 
 

Demeter Judit

500.000,- Ft

 

paralimpikon összesen

500.000,- Ft

 

Botos Botond

635.000,- Ft

 

Kőrösi Ágnes

400.000, - Ft

 

Lengyel-Mitzl Jázmin

200.000,- Ft

 

Sárosi Laura

1.000.000,- Ft

 

olimpikon összesen

2.235.000,- Ft